Lúc 5:25 chiều thứ Hai 2 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ Ngày Thế Giới Đời Sống Thánh Hiến tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Trong dịp này, Văn Phòng Thống Kê Trung Ương của Tòa Thánh đã đưa ra những con số thống kê cho thấy số nữ tu đã giảm mạnh trong một thập niên vừa qua, trong khi số nam tu gần như không đổi.

Năm 2002, toàn Giáo Hội có 782,932 nữ tu. Đến năm 2013 chỉ còn 693,575 chị, tức là giảm mất 89,357 chị hay 11.4%. Cái chết là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm này.

Năm 2002, toàn Giáo Hội có 192,552 nam tu sĩ. Đến năm 2013, còn 190,267, tức là giảm mất 2,285 vị hay 1.18%.

Các dòng tu nam có đông thành viên nhất là Dòng Tên với 17,287 vị, tiếp đến là dòng Salêdiêng Don Bosco với 15,573 vị và dòng Anh Em Hèn Mọn với 14,123 bị.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành riêng năm nay là năm cầu nguyện cho đời sống thánh hiến, và khích lệ các Kitô hữu tái khám phá giá trị của đời sống thánh hiến. Ngài nói đó là thời gian để đổi mới và để cho thế giới thấy sức mạnh của tình huynh đệ.

Hôm 7 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha nói:

"Đời sống thánh hiến có thể giúp các Giáo Hội và toàn xã hội bằng cách đưa ra những chứng của tình huynh đệ, cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể sống với nhau như anh em trong sự đa dạng".