Trong buổi tiếp kiến với các Đức Giám Mục Bỉ diễn ra hôm thứ Bẩy 22/11/2003 vừa qua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc các Đức Giám Mục Bỉ rằng "Bổn phận đầu tiên là phải làm sao cho Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài được biết đến". Đức Thánh Cha cũng phàn nàn rằng xã hội Bỉ ngày nay "tự nguyện chạy theo một thứ chủ nghĩa tương đối phổ quát".

Các Đức Giám Mục, dẫn đầu bởi Đức Hồng Y Godfried Danneels, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sau khi các vị kết thúc chuyến đi viếng mộ các Thánh Tông Đồ mỗi năm năm một lần. Trong buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha đã bày tỏ quan ngại của ngài về tình hình Giáo Hội tại Bỉ.

"Ta không thể che dấu một quan ngại thực sự về sự sút giảm đáng kể trong việc thực hành tín ngưỡng" qua việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật cũng như việc lãnh nhận các phép bí tích rửa tội và hôn phối.

Đức Thánh Cha than phiền rằng "sự khủng hoảng thường xuyên về ơn gọi" cũng như tiến trình tục hóa dễ dẫn người ta đến kết luận rằng xã hội Bỉ ngày nay đã "quay lưng với căn cội Kitô của mình".

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ quan ngại sâu xa về những sự hợp pháp hóa "gây ảnh hưởng đến các chiều kích căn bản của đời sống xã hội và con người, như sinh sản, hôn nhân, gia đình, bệnh tật và trợ tử".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh với các Đức Giám Mục về nhu cầu cần khẳng định quan điểm của Giáo Hội trước những thay đổi về luật pháp "đang ảnh hưởng sâu sắc đến chiều kích luân lý của đời sống".

Từ điểm này nảy sinh nhu cầu phát triển việc đào tạo thần học, linh đạo và luân lý cho các tín hữu, bắt đầu từ giới trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng sự canh tân đời sống Kitô Giáo không phải chỉ có hình thức cải tổ bên ngoài nhưng điều cần hơn hết là "một sự canh tân đời sống đức tin từ bên trong".Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục thấy được ý nghĩa đích thực của các hoạt động mục vụ. Linh mục không chỈ là điều hợp viên của cộng đoàn mà còn là người đại diện thiêng liêng trong xã hội của Chúa Cứu Thế.

Cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi các Đức Giám Mục Bỉ hiệp với các giáo xứ để truyền bá Tin Mừng trong các gia đình và suy tư sâu sắc về "tầm quan trọng của Thánh Thể, đối với đời sống cá nhân và cộng đoàn".