Sao tâm con cứ mãi hoài lo sợ
Sợ bất an trong đời sống dương trần
Sợ bao lần hoạn nạn sẽ trào dâng
Sợ tiền của tan bay theo làn gió

Ebola cơn bịnh dịch quái gỡ
Đã cướp đi ngàn mạng sống con người
Tai họa đến có ai đâu mà ngờ
Kẻ than khóc thân nhân trong tức tưởi

Nina Phạm cô y tá người Việt
Đời chuyên tâm tận tụy với hy sinh
Chăm sóc kỹ bệnh nhân lòng tha thiết
Là chứng nhân cho Chúa quên thân mình

Ebola đến với Nina Phạm
Con hiểu sao về thân phận mỏng dòn?
Trách cứ Chúa con đây làm sao dám?
Phận con người nhiều khi thấy mõi mòn

Sao tâm con u buồn về sự dữ?
Yếu niềm tin vào lòng Chúa nhân từ
Con làm sao bước trọn đường lữ thứ?
Khi sóng đời làm thân con ngất ngư

Xin cho con vững tin vào tình Chúa
Dù đời con ngập thử thách gian truân
Xin cho con tâm tư không sầu úa
Dù đời con bão táp biết bao lần

Xin Chúa cho Nina mau bình phục
Tiếp tục là nhân chứng giữa trần đời
Say tình Chúa với muôn ngàn ân phúc
Tâm bình an theo tiếng Chúa gọi mời

Nina Phạm hãy vững tâm tin Chúa
Cuộc đời ta trong hoạch định của Ngài
Dù sóng gió thuyền đời ta nghiêng ngã
Vẫn một lòng cậy trông Chúa quan phòng.