Đức Hồng Y Edward Clancy, người từng là Tổng Giám Mục Sydney từ năm 1983 đến năm 2001, đã qua đời tại một nhà dưỡng lão vào ngày 03 tháng 8.

Dòng Tiểu Muội của người nghèo tại Randwick đã chăm sóc cho ngài trong tám năm cuối cùng của cuộc đời mình.

Sinh năm 1923, ngài đã được thụ phong linh mục tại Tổng Giáo Phận Sydney vào năm 1949 và được bổ nhiệm giám mục phụ tá Sydney vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Ngài được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Canberra từ năm 1978 đến năm 1983, trước khi về lại giáo phận quê hương.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tấn phong Hồng Y cho ngài trong công nghị Hồng Y năm 1988. Ngài về hưu năm 2001 và được thay thế bởi Đức Hồng Y George Pell.

Với cái chết của Đức Hồng Y Clancy, hiện nay có 211 Hồng Y, trong đó 118 vị còn trong độ tuổi bầu giáo hoàng.