Vụ công an bắt người trái phép, đánh đập, rồi vu không cho Giám mục linh mục và giáo dân giáo xứ Mỹ Yên và giáo phận Vinh trong những tuần qua trở nên sôi động, Do đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phải ban hành tài liệu mật nhằm tuyên truyền "Về vụ việc phức tạp xảy ra tại giáo họ Trại Gáo, giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An". Mục đích là để các địa phương phải học theo những lời nói láo từ trung tương biện truyện phản hồi lại những sự thật những gì đã xẩy ra ở Mỹ Yên và Trại Gáo.

Ban Tuyên giáo Thành ủy sao gửi đến các đồng chí để sử dụng tài liệu tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáng lẽ nếu là tài liệu có đầy đủ bằng chứng thì phải nêu ra và cho công luận biết, nhưng vì đây là công cụ dối trá muốn lkường gạt dư luận cho nên trên Tài liệu có đóng dấu "chỉ lưu hành nội bộ"; và cho biết "không đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng". Chúng tôi cho đăng tài liệu này để thấy được cách xuyên tạc của Cộng sản Việt Nam nhằm trấn áp những người dân thấp cổ bé miệng ra sao: