Hoa hồng vàng muôn ngàn hương sắc
Kính dâng Mẹ tuyệt thế đức trinh trong
Ánh pha-lê chiếu tỏa từ rạng đông
Phải phủ phục trước cung lòng Thánh Mẫu
Từ cung lòng ấy, Mẹ sinh ra Chúa cả
Là Ngôi Lời phỉ dạ Đấng Chí Tôn
Từ nguyên thủy trong huyền siêu mầu nhiệm
Chúa Ngôi Hai sẽ hóa xuống phàm trần
Chọn cung lòng cực thánh Mẹ trinh trong
Vòng nhật nguyệt uốn lòng bái phục
Bởi vì Bà tuyệt đầy ân phúc!
Đáp tiếng vâng lời từ Đấng Tối Cao
Trước Thiên Nhan , Mẹ chẳng có công nào
Ngoài tình Chúa đoái thương đến Mẹ
Phận nữ tỳ thật là nhỏ bé
Chúa đoái thương thật rất diệu kỳ
Bởi cung lòng cực thánh còn khắc ghi
Ân cứu độ muôn thì luôn ghi tạc
Mẹ Đồng Công nhờ ơn khai mạc
Cho nhân gian khúc hát ân tình
Bởi Thiên Chúa chính Đấng anh minh
Nay kính dâng Thánh Mẫu tuyệt xinh !
Lòng thành kính chút tình con mọn
Hoa hồng vàng thay tình hèn mọn
Kính dâng Bà trọn cả tấm lòng thành
Xin chúc tụng Mẹ- Nữ Đồng Trinh
Xin chuyển cầu cùng Con Thiên Chúa
Người xót thương mọi kẻ đến kêu cầu
Người chúc phúc muôn lòng thật thẳm sâu
Nhờ bởi Mẹ chuyển cầu cho nhân thế./.

16/07/2013 ( Kính Đức Bà núi Cát-Minh)