(CNS 27/08/2003). Theo đề nghị của cha Francis Trần Đình Toản, mục tử của hơn 150 gia đình Công Giáo Việt Nam đang sống trong giáo phận London, Ontario, Canada, nghĩa trang giáo phận Heavenly Rest đã dành ra một khu đất để làm nghĩa trang riêng cho người Công Giáo Việt Nam.

Theo ông Paul Coulitton, giám đốc điều hành của nghĩa trang giáo phận, nghĩa trang của người Công Giáo Việt Nam tại Ontario hiện có đủ diện tích cho 500 ngôi mộ. Tuy nhiên, khu vực này có thể mở rộng ra sau này.

Theo cha Toản cho biết số người Công Giáo Việt Nam trong giáo phận đã đông đảo đến mức cần có một nghĩa trang riêng. Điều này cũng góp phần tạo cho anh chị em cảm giác thuộc về quê hương thứ hai. Cha nói: “Mọi người nay biết rằng họ có một nơi chốn mãi mãi nơi đây”.

Ông Paul Coulitton nhận định rằng việc thành lập nghĩa trang cho người Công Giáo Việt Nam tại Ontario là một “tuyên bố” cho thấy quê hương họ bây giờ là đây, Bắc Mỹ này, như đã từng ở Việt Nam.