ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN
Phú Sơn-Nho Quan-Ninh Bình-VIỆT NAM
Email: chauson@hotmail.com
Tel: (84) 0303 866416


CÁO PHÓ
"Đối với tôi, sống là Đức Kitô..." (Pl 1,21)
Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh
ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN Trân trọng kính báo

Đan sỹ linh mục Jean Berchmans Nguyễn Văn Thảo
Nguyên Bề Trên Đan Viện Xitô Châu Sơn Nho Quan
Sinh ngày: 18-07-1918, tại Giáo xứ Thừa Lưu - Tổng Giáo Phận Huế.
Đã hoàn tất cuộc đời Thánh Hiến Đan Tu Xitô
và an nghỉ trong Chúa lúc 12g30' ngày 10 tháng 04 năm 2013
tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình.
Hưởng thọ: 96 tuổi
Khấn Dòng: 73 Năm
Linh mục: 68 Năm

Nghi thức tẩm liệm: 5g00' thứ Năm ngày 11 tháng 04 năm 2013, tại Đan Viện Xitô Châu Sơn
Lễ viếng: từ 07g00 đến 20g00, ngày 11 và ngày 12
từ 07g00' đến 8g00' ngày 13 tháng 04 năm 2013

Thánh lễ An Táng: 09g00, thứ Bảy ngày 13 tháng 04 năm 2013
tại Thánh Đường Đan Viện Châu Sơn Do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm chủ sự,
sau đó được an táng trong Khuôn Viên Nội Vi Đan Viện.

Tiểu Sử Cha Cố Bề Trên M. Jean Berchmans Nguyễn Văn Thảo

Sinh ngày: 18-07-1918, tại Giáo xứ Thừa Lưu - Tổng Giáo Phận Huế.
1932: Gia nhập Đan Viện Phước Sơn, Quảng Trị Huế
08.09.1936: Thành viên đi thành lập Đan Viện Xitô Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình
21.03.1938: Vào Nhà Tập
21.03.1940: Khấn Sơ Khởi
21.03.1945: Khấn Trọng Thể
05.11.1945: Thụ phong Linh mục tại Đan Viện Châu Sơn
do Đức Cha M. Tadeo Anselmo Lê Hữu Từ.
09.1952: Vì hoàn cảnh Xã Hội, đưa một số lớn Tu sỹ, Đệ Tử của Cộng đoàn di cư vào Miền Nam thành lập Cộng Đoàn Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương
04.06.1971-1993: Bề Trên, (trưởng phái đoàn đi thành lập) Đan Viện Châu Thủy
06.1971: Thành Lập Giáo Họ Châu Thủy
19.03.1977: Linh mục Quản Xứ Châu Thủy, giáo Phận Phan Thiết.
07.11.1995: Mừng kỷ niệm 50 năm Linh mục tại Đan Viện Châu Thủy
10.06.1998: Bề Trên Đan Viện Châu Sơn Nho Quan.
18.07.2008: Mừng Đại Thọ 90 tuổi tại Đan Viện Châu Sơn Nho Quan
Từ năm 2011: Nghỉ hưu tại Đan Viện Xitô Châu Sơn Nho Quan.
Hoàn tất cuộc đời Thánh Hiến Đan Tu Xitô. Được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 12g30, thứ Tư, ngày 10 tháng 04 năm 2013,
tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình (Nhằm ngày 01 tháng 03 Năm Quí Tỵ).
RIP

Chúng con kính xin quí Đức Tổng, Quí Đức Cha, Quí Viện Phụ, Quí Bề Trên, Quí Cha, Quí Tu Sỹ
và Quí Vị hiệp thông cầu nguyện cho Cha Cố Bề Trên M. Jean Berchmans Nguyễn Văn Thảo sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.
T/M Đan Viện
Đan viện trưởng