Boston: Vào ngày Thứ Tư 30/7/2003, Tổng Giáo Phận Boston đã mở ra trang sử mới khi Ðức Cha Sean Patrick O'Malley nhậm chức cai quản Tổng Giáo Phận Boston tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Giá, Ngài trở nên vị thứ sáu cai quản Tổng Giáo Phận.Trong bài giảng của Ðức Tổng Giám Mục vừa thâm thúy, lạc quan nhưng cũng rất thực tế và nhiều gian thoại riêng nữa. Ðức Tổng O'Malley đã nói đến nhu cầu xây dựng lại Giáo Hội trước làn sóng của những vụ tố lạm dụng tính dục nơi giáo sĩ.

Ðức Cha cũng cám ơn các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục đã tham dự lễ nhậm chức Tổng Giám Mục TGP Boston và một lần nữa Ngài xin lỗi vì những thiệt hại do các linh mục và giám mục gây ra. Ðức Cha nói các nạn nhân đã làm một công việc phục vụ cho giáo hội lại gặp phải vấn đề lạm dụng tính dục nơi Giáo Sĩ.

Hơn 2500 Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và Giáo Dân đã đến tham dự chật kín trong khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa chứng kiến một biến cố lịch sử quan trọng đến với Tổng Giáo Phận Boston.

Buổi lễ nhậm chức bắt đầu với đoàn kiệu tiến đến nhà thờ Chánh Tòa, Ðức Tổng Giám Mục đã đi chung với đoàn Hiệp Sĩ Columbus, 2 Ðức Hồng Y, 25 Giám Mục và gần 500 Linh Mục đến từ khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ.

Bên ngoài nhà thờ đám đông Giáo Dân đã giương những biểu ngữ chào mừng Ðức Tổng Giám Mục, đàng xa cũng lại có một đám nhỏ đứng biểu tình giương những bản chống đối và những cây thánh giá ghi các tên linh mục lạm dụng tính dục.

Khi Ðức Tổng Giám Mục tiến vào nhà thờ Chánh Tòa, Ðức Giám Mục Phụ Tá John P. Boles đã đưa cho Ngài cây Thánh Giá, rồi Ðức Tổng Giám Mục hôn cây Thánh Giá như một dấu chỉ tỏ lòng tôn kính. Khi Ðức Tổng Giám Mục bắt đầu tiến lên bàn thờ, cả cộng đoàn cùng đứng lên và vỗ tay chào mừng vang dội cả thánh dường, tạo nên một bầu khí thật sự xúc động.

Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, Ðức Tổng Giám Mục Gabriel Montalvo, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã đọc lá thư bổ nhiệm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và Ngài nói thêm rằng Ðức Thánh Cha đã gởi đến Tổng Giáo Phận “một vị mục tử mới”, người như Chúa Giêsu “đến với lòng trắc ẩn cho thế giới … để dạy dỗ chân lý về Ðức Kitô và Giáo Hội người với lòng nhân đức chắc chắn.

“Hôm nay buổi lễ này bắt đầu với một cử chỉ gây cảm xúc mạnh mẽ”, Ðức Tổng Giám Mục O'Malley đã nói trong bài giảng khi nhắc đến việc hôn cây thánh giá. Nhưng Ngài cũng lưu ý Cộng Ðoàn rằng “đừng để nó trở thành một cử chỉ trống rỗng”.

Ðức Cha nói: “Khi chúng ta hôn cây thánh giá là chúng ta đang hôn đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã chịu đóng đinh. Chúng ta nhận thức rằng ơn cứu độ không phải là ân sủng rẻ tiền mà chúng ta phải mua với một giá đắt đỏ”.

Trong bài giảng dài 5 trang, Ðức Tổng Giám Mục cám ơn Ðức Thánh Cha “vì lòng tin tưởng cao độ Ngài đã bổ nhiệm tôi làm vị Giám Mục cách đây 19 năm”, khi Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài làm Giám Mục Phụ Tá với quyền kế vị cho Giáo Phận St Thomas tại Viegin Islands.. “và giờ đây Ngài đã sai tôi đến với anh chị em với tư cách là Tổng Giám Mục của anh chị em”.

“Sau 38 năm là một tu sĩ Phanxicô, đó vẫn là một nỗi vui mừng lớn lao cho cuộc đời của tôi. Tôi ước ao rằng sau một thời gian quá lâu như thế tôi được làm việc tốt hơn, nhưng Thiên Chúa và Cộng Ðoàn của tôi đã không từ bỏ tôi”

“Với cương vị Tổng Giám Mục, tôi là người mục tử của anh chị em, vơi cương vị là tu sĩ dòng anh em hèn mọn tôi là người anh em của anh chị em”. Rôi Ðức Tổng Giám Mục O'Malley giảng tiếp “và tôi đến để phục vụ cho quý anh chị em, rửa chân cho anh chị em như Ðức Giêsu đã phán và lập lại giới răn quan trọng: Hãy yêu thương nhau như Ðức Kitô đã thương yêu chúng ta. Ðó là tình yêu của Người đã ràng buộc chúng ta với nhau. Cường độ của tình yêu đó được đo lường bằng cây thập giá”.

Ðức Tổng Giám Mục đã lập lại tầm quan trọng của cây thập giá Chúa Giêsu, “Làm môn đệ có nghĩa là vác cây thập giá”.

Ngài đã nhắc lạc lời thỉnh cầu của Ðức Giáo Hoàng xin lỗi vì những tội lỗi của giáo hội trong lịch sử, Ðức Tổng Giám Mục nói rằng “Giáo Hội Hoa Kỳ có thể không mường tượng tầm quan trọng thế nào cho nghĩa cử xin sự tha thứ này sẽ là cho chúng ta. Chúng ta đã kém nhận ra đến những chiều kích cho vấn đề này mà nó vây quanh chúng ta”.

“Toàn thể Cộng Ðoàn Công Giáo xấu hổ và khổ não vì đau thương và thiệt hại giáng trên quá nhiều người trẻ và bởi vì sự bất tài và miễn cưởng của chúng ta phải đối phó với tội lỗi lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên”

Xét cho cùng chúng ta đối phó với cơn khủng hoảng hiện nay trong giáo hội chúng ta như thế nào, thì sẽ xác định cho chúng ta là người Công Giáo trong tương lai được nhiều hơn. Nếu chúng ta không trốn tránh khỏi thập giá đau thương và bẽ bàng, nếu chúng ta đứng vững với con người của chúng ta và cho những gì chúng ta bênh vực, nếu chúng ta cùng nhau làm việc… từ hàng giáo phẩm, các linh mục, tu sĩ và giáo dân … để sống đức tin của chúng ta và hoàn thành sứ mạng của chúng ta, lúc ấy chúng ta sẽ là một giáo hội vững mạnh hơn và thánh thiện hơn”.

Theo Ðức Tổng Giám Mục O'Malley, giải quyết cơn khủng hoảng lạm dụng tính dục sẽ “tỏ cho thấy sự lợi ích cho toàn thể cộng đồng chúng ta” bởi vì “làm cho tất cả chúng ta nhận thức hơn những hậu quả khủng khiếp của tội lỗi này và cảnh giác hơn và hữu hiệu hơn trong việc tẩy trừ tội ác này khỏi chúng ta”.

Ðức Tổng Giám Mục O'Malley đã nói với các nạn nhân và gia đình họ, Ðức Cha nói “Sự chữa lành của giáo hội chúng tôi không ngừng gắn bó với chính sự chữa lành của quý anh chị em.. Mặc dầu có thể hiểu được sự nóng giận, chống đối và kiện tụng, nhưng chúng tôi coi quý anh chị em là những người anh em, những chị em đã bị đối xử bất công”.

Tổng Gíám Mục cũng bình luận đến các linh mục trong Tổng Giáo Phận, vừa khi Ngài nhắc đến các linh mục của Tổng Giáo Phận, cả cộng đoàn cũng vỗ tay vang dội thánh đường trong lúc Ngài nói: “Chúng ta cùng tụ họp nơi đây với quá nhiều linh mục, quá nhiều linh mục tốt lành, đang phấn đấu để cảm nhiệm tất cả điều đó”.

“Người Công Giáo chúng ta yêu thương và nâng đỡ các linh mục trung thành của chúng ta”. Rồi Ðức Cha tiếp: “Ðừng bao giờ quên rằng chịu đau khổ thật đáng bõ công để phục vụ Ðức Kitô và dân cư của chúng ta”.

Ðức Tổng nhấn mạnh đến tầm quan trọng mục vụ “cho người nghèo, người ốm đau và người bị gạt ra ngoài xã hội”.

Ngài lưu ý: “Ðây không phải là tổ chức kinh doanh nhân đức, nhưng thật đúng hơn là một sự nối tiếp của Ðức Kitô khi Người mở sách Tiên Tri Isaiah trong hội đường Nazareth và nói, 'Thần Khí của Ðức Chúa là Chúa thượng ngự trên Tôi, vì Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi. Sai di báo Tin Mừng cho kẻ nghèo khó, băng bó những tấm lòng tan nát ‘”.

Ðức Cha thúc giục tất cả người Công Giáo đào sâu thêm hơn nữa vào việc cầu nguyện. “Cầu nguyện là một ngôn ngữ mà nó cho phép chúng ta hiệp thông với Cha trên trời. Nó là một cửa số để ánh sáng chiếu dọi vào cuộc đời chúng ta”.

“Một số người đã quên đi ngôn ngữ đó. Không có lời cầu nguyện chúng ta trở nên mất định hướng về mặt thiêng liêng, quan hệ của chúng ta chịu đau khổ, chúng ta bắt đầu bị cô lập, sống đơn côi, hoang mang và thường bị chôn vùi áp đảo”.

Ðức Tổng Giám Mục nhắc nhở cộng đoàn rằng “mặc dầu chúng ta sống trong một chương đau buồn của lịch sử giáo hội, thế nhưng chúng ta phải nhớ rằng nó chỉ là một chương chứ không phải toàn bộ cuốn sách”.

Cuối buổi lễ, Ðức Tổng Giám Mục O'Malley đã khen ngợi Ðức Giám Mục Phụ Tá Richard G.Lennon vì những công việc trong chức Giám Quản Tông Tòa cho Tổng Giáo Phận kể từ khi Ðức Hồng Y Bernard E. Law được Ðức Thánh Cha chấp thuận đơn từ nhiệm vào hồi tháng 12 năm 2002. Cả cộng đoàn đã cùng đứng dậy đáp ứng đến lời khen ngợi của Ðức Tổng.

Trong Thánh Lễ được diễn ra với bầu khí thánh thiện thân mật với sự tham dự của nhiều chủng tộc trong Tổng Giáo Phận. Các bài đọc được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, phần Lời Nguyện Giáo Dân được dâng lên bằng 8 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt Nam. Trong bài giảng, Ðức Tổng Giám Mục cũng đã gởi lời chào mừng chân thành tới các cộng đoàn Hispanic, Bồ Ðào Nha, Haiti bằng ngôn ngữ riêng của họ.