CHÚC MỪNG


Chúc mừng Tỉnh dòng Đồng Công, Hoa Kỳ
và 2 tân chức Linh mục:

Thầy Đaminh Maria Nguyễn Hoan Lương, CMC
Thầy Laurensô Maria Nguyễn Châu Hy, CMC


sẽ được Đức Cha James Johnston
Giám Mục Giáo Phận Springfield-Cape Girardeau
truyền chức Linh Mục vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 01- 2009
lúc 10:30 sáng, tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, Carthage, Missouri

Xin Thiên Chúa, Mẹ Đồng Công,
Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
xuống nhiều ơn cho các Tân Linh Mục trung thành theo ơn gọi
và hăng say Phục vụ Dân Chúa

Thánh lễ mở tay của tân Linh Mục Lương sẽ được cử hành
ngày Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 11-1-2009

Thánh Lễ tạ ơn của tân Linh Mục Hy sẽ được cử hành
ngày Thứ Hai 12 tháng Giêng 2009

Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ