HUẾ - Ngày 20 tháng 8 năm 2008, Đúc Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ tá TGP Huế, ra thông báo cho biết nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ trong Giáo phận nhà, Đức Tổng Giám Mục Huế đã thuyên chuyển một số linh mục trong Giáo phận thuộc Tỉnh Thừa Thiên - Huế như sau:

 • 1. Linh mục Giuse Cái Hồng Phượng, Quản xứ Loan Lý, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Xuân Thiên.
 • 2. Linh mục Phaolô Ngô Thanh Sơn, Quản xứ Kim Đôi, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Loan Lý và Họ nhánh Lập An.
 • 3. Linh mục Phaolô Hoàng Nhật, Phó xứ Phủ Cam, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Kim Đôi và các Họ nhánh.
 • 4. Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Hà được thuyên chuyển làm Quản xứ Tiên Nộn và Họ nhánh Thanh Tiên.
 • 5. Linh mục Gioan Bosco Dương Quang Niệm, Quản xứ Tiên Nộn, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Thừa Lưu và các Họ nhánh.
 • 6. Linh mục Giuse Đặng Thanh Minh, Quản xứ Gia Hội, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ An Vân.
 • 7. Linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, Quản xứ An Vân, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Gia Hội.
 • 8. Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hoàng Hải, Quản xứ Thừa Lưu, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Tân Mỹ và Họ nhánh Thuận An.
 • 9. Linh mục Antôn Dương Quỳnh, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Phủ Cam.
 • 10. Linh mục Stanislaô Nguyễn Đức Vệ, Quản xứ Phủ Cam, nay được thuyên chuyển về Nhà Chung để dưỡng bệnh.
 • 11. Linh mục Philiphê Hoàng Linh, Phó xứ Phanxicô, nay được thuyên chuyển về Nhà Chung.
 • 12. Linh mục Giuse Phan Văn Quyền, Phó xứ Cầu Hai, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Đá Hàn và Họ nhánh Buồng Tằm.
 • 13. Linh mục Đôminicô Phan Phước, Quản xứ Đá Hàn, nay được thuyên chuyển làm Quản xứ Phù Lương và các Họ nhánh.