ĐTGM Wilton D. Gregory (Atlanta) đảm nhận chức vụ mới trong HĐGM Hoa Kỳ

ĐTGM Wilton D. Gregory
ATLANTA.- Đức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory (người da đen) của Tổng Giáo Phận Atlanta thuộc tiểu bang Georgia vừa đã đồng ý để đảm nhận một chức vụ mới trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đó là Chức Chủ Tịch của Ủy Ban Đối Thoại Đại Kết và Liên Tôn, với nhiệm kỳ là 3 năm bắt đầu từ Tháng 11/2008. Lúc này, ngài giữ chức vụ Chủ Tịch được chỉ định (chairman-elect) trong vòng 1 năm.

Trách nhiệm của Ủy Ban này chính là để hướng dẫn việc chuyển hoán của các thành viên đến từ các tôn giáo khác, cũng như cổ võ tình bằng hữu, hợp tác, và bác ái giữa những người Công Giáo và những người không phải là Công Giáo.

Với vai trò này, Đức Tổng Giám Mục Gregory một lần nữa quay trở lại sân khấu chính của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, sau khi đã hoàn tất nhiệm kỳ 2002-2004 trong vai trò là Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Giai đoạn đó cũng là giai đoạn bùng nổ ra những vụ lạm dụng tính dục nơi một số nhỏ các giáo sĩ.

Bắt đầu từ năm 2008 này, Ngài sẽ phục vụ trong 3 Ủy Ban chính của Hội Đồng Giám Mục, đó là: thành viên của Ủy Ban Phụng Tự Thánh, thành viên của Ủy Ban về Phụng Vụ, và Chủ Tịch của Ủy Ban Đối Thoại Đại Kết và Liên Tôn.

Đức Tổng Giám Mục Gregory được Ủy Ban chỉ định của các Đức Giám Mục đề cử vào chức vụ mới kể trên mặc dầu ngài không tham dự kỳ họp vào Tháng 11 vừa qua của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, vì lúc đó ngài đang dưỡng bệnh tại nhà sau cơn phẩu thuật.