Sau Thánh lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức của thành phố Montclair, California ngày 11 tháng 2 năm 2020 vào lúc 6.30 chiều. Đức Cha Gerald Richard Barnes, Giám mục địa phận San Bernardino làm phép khánh thành tượng Đức Mẹ Lộ Đức và thánh Bernadette. Đầu năm ngoái, những kẻ phá hoại đã phá hủy các bức tượng gốc.