Trong ba ngày, từ 9 đến 13.10, 2017, Tuyên Úy Đoàn VN tại Pháp, chọn họp hàng năm lần thứ 40, ở Troyes trong trung tâm hội họp, đào tạo của địa phận. Là maison Notre Dame en l’Isle, 10 rue de Isle, 1000 Troyes, với chủ đề ‘‘40 năm Hành trình đức tin và hướng về tương lai’’. Đông nhất, số thành viên về họp lên tới 31, trên 40 tuyên úy các cộng đoàn VN trong nước Pháp, phần đông là các linh mục trẻ.

Ban Điều hành là Cha Gilbert Nguyễn Kim Sang (tân Giám Đốc GXVN Paris, chủ tịch), Cha Gioan Vũ Minh Sinh (GXVN Paris, Giới Trẻ), Cha Paul Maurice Lâm Thái Sơn (Strasbourg, Giới Trưởng Thành) và sr Elisabeth Trương thị Nhàn (thư ký). Cha Joseph Nguyễn Đức Dũng, tuyên úy Troyes, đăng cai đại hội, thuê phòng ốc, di chuyển và ẩm thực.

Ngày đầu, sáng, 10.10. 2017, Đ. Ô Giuse Mai Đức Vinh, từng tham dự ĐH TUĐ từ đầu, 1979, và đã làm chủ tịch TU Đ (1990 -1996), trình bày :

I. ‘‘Đại cương lịch sử và sinh hoạt Tuyên Úy Đoàn trong 40 năm qua (1977-2017)’’

qua 6 nhiệm kỳ các đại diện;

1. Nhiệm kỳ cha Samuel Trương Đình Hoè (1977-1984)

2. Nhiệm kỳ cha Phêrô Nguyễn Văn Tự (1984-1990)

3. Nhiệm kỳ cha Giuse Mai Đức Vinh (1990-1996)

4. Nhiệm kỳ cha Clêment Nguyễn Văn Thể (1996-2003)

5. Nhiệm kỳ cha Lucas Hà Quang Minh (2003-2009)

6. Nhiệm kỳ cha Gilbert Nguyễn Kim Sang (2010-2016 + 2017...)

II. ‘‘Đại cương lịch sử và sinh hoạt của Giáo Xứ VN Paris trong 70 năm qua (1947-2017), theo thời gian :

1. Liên đoàn Công Giáo VN (1945-1952)

2. Tổ chức Truyền Giáo VN tại Pháp (1952-1977)

- Nhiệm kỳ cha Giuse Nguyễn Quang Lãm (1951-1952)

- Nhiệm kỳ cha Pacifique Nguyễn Binh An (1952-1955)

- Nhiệm kỳ cha Phanxicô Trần Thanh Giản (1955-1971)

- Nhiệm kỳ cha Michel Nguyễn Quang Toán (1971-1977)

3. Giáo Xứ VN Paris (1977-2017)

- Nhiệm kỳ cha Samuel Trương Đình Hoè (1977-1979)

- Nhiệm kỳ cha Denis Lương Tấn Hoàng (1979-1980)

- Nhiệm kỳ cha Giuse Mai Đức Vinh (1980- 2017)

- Nhiệm kỳ cha Gilbert Nguyễn Kim Sang (2017-….)

III. Suy tư mục vụ. Những nhân đức tự nhiên, người làm mục vụ cần có :

- Lòng nhân đạo. Mình đến với mọi người

- Kính trọng tha nhân

- Sự ngay thẳng

- Lịch thiệp trong cách ăn mặc và nói năng

- Tình nghĩa gia đình

- Cần cù với bổn phận

- Tha thiết với cộng đoàn

- Giữ vững căn tính và văn hóa VN

Ngoài ra, người nghe còn nhận được tài liệu qúi : Những (8) văn kiện chính yếu của Tòa Thánh về mục vụ ngoại kiều.

- Tông huấn Exsul Familia (1952)

- Thông điệp Pacem in Terris (1963)

- Sắc lệnh Christus Dominus (1965)

- Hiến chế Gaudium et Spes (1965)

- Tự sắc Pastoralis Migratorium Cura (1969

- Lập Ủy ban Giáo Hoàng về di dân (197)

- Các diễn văn của ĐGH Gioan Phaolo II

- Các văn kiện của mấy HĐ GM (Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Đức (+ Tin Lành))

Chiều, Cha đại diện Gilbert Nguyễn Kim Sang tường trình sinh hoạt TU Đ và các cộng đoàn.

Ngày thứ hai, 11.10.2017

Sáng. Đón tiếp Đức Cha giáo phận Troyes, Marc Stenger. ĐC nói qua về hiện tình giáo phận và những quan tâm của giáo phận với di dân. Từ lâu và hiện nay, Troyes có bộ mặt nhân đạo, bác ái thân thiện. Có cha tuyên úy Joseph Nguyễn Đức Dũng và nhóm giáo dân VN. Hăng say và đóng góp cho giáo phận.

Trưa. Đức Cha, các tuyên úy dâng lễ. Có một số giáo dân tham dự. Cơm trưa, do giáo dân khoản đãi. Những tấm hình còn giữ lại. Chứng tỏ sự ấm cúng, có ‘‘mùi chiên’’ chưa từng có giữa mục tử và đoàn chiên nhỏ bé.

Chiều, tiếp theo, Cha đại diện Gilbert Nguyễn Kim Sang tường trình sinh hoạt TU Đ : Tổ chức thành công được khóa ca trưởng cấp 2. Khóa Trưởng thành ở Strasbourg. Và khóa họp Giới Trẻ ở Orsay.

Dịp này, các Tuyên úy đồng ký bức thư gửi cho Ủy Ban Ngoại kiều đề cử cha Gilbert Nguyễn Kim Sang làm đại diện TU Đ trong ba năm tới. Vì năm qua, Cha Sang hết nhiệm kỳ 6 năm, mà chưa có ai ! Nên cha tạm thời đảm nhận chức vụ này.

Ngày thứ ba, 12.10.2017

Sáng. Bàn thảo cho hành hương Lộ Đức, từ 3 đến 5.8. 2018, kỷ niệm 30 năm Phong Thánh (1988-2018). Với chủ đề : ‘‘Nữ Vương các Thánh Tử Đạo VN’’

- Chọn Ban tổ chức, các Tiểu ban (sẽ họp lại vào 13. 11. 2017 , sau trưa, tại GXVN Paris), Logo Đại Hội Lộ Đức.

- Các cộng đoàn VN tại Pháp tự lo đi, ở Lộ Đức. Ban tổ chức sẽ thông báo cho các cộng đoàn VN tại Âu châu

Chiều.

- Năm tới, 8-12. 10. 2018, TUĐ sẽ họp tại Nancy, cha Tuyên úy là cha Lâm Thái Sơn, với đề tài ‘‘Giới trẻ và ơn gọi’’

- Ban Internet : cha Phạm Hoàng Trí Dũng (Nice), cha Nguyễn Xuân Nghĩa (Chalon) và thày Cao Trọng Nghĩa (GXVN Paris) thông báo sơ thảo website của TUĐ lấy tên ‘‘Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Pháp’’, ký hiệu và nội dung.

- Thăm thành phố Troyes, nhà thờ chính tòa.