Vui Buồn Bạn Đọc

Tháng 11 Tháng Cầu Cho Kẻ Chết

Bạn Hiền,Hằng năm giáo hội hòan vũ chọn tháng 11 để cầu cho các linh hồn. Các linh hồn là những người đã chết, trong đó có ông bà, cha me, anh chị em của mỗi người chúng ta. Theo giáo lý Công Giáo thì sau khi chết ít có người được lên Thiên Đàng ngay sau khi Chúa gọi về vì sự yếu đuối của con người khi còn sống đã vấp ngã, sai phạm nhiều lỗi lầm nên đã bị giam phạt nơi chốn luyện hình chờ đợi sự cầu nguyện của mọi người chúng ta và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, do đó chúng ta luôn phải nhớ đến các linh hồn, đặc biệt là trong thánh 11 này

Những nuối tiếc mà các linh hồn đã đánh mất khi còn tại thế đó là:

1- Thời Gian:- Họ không bao giờ nghĩ rằng thời gian thật là quý giá, chóng qua, và không thể lấy lại được. Nếu biết trước họ đã không lãng phí thời gian vô ích, dùng thời gian đó cho việc tôn thờ Thiên Chúa, thánh hóa bản thân và giúp đỡ tha nhân, họ đã dùng thời gian đó để gây thêm tội lỗi, để hưởng thụ và những đam mê khác.

2- Quà Tặng:- Những quà tặng mà Chúa ban mà họ đã phung phí như sức khỏe, tài năng, gia sản, vị thế xã hội. Lẽ ra, với tất cả những thứ ấy, họ đã có thể xử dụng như một phương tiện quý báu và hiệu quả để cứu rỗi các linh hồn và vinh danh Chúa.

3- Ân Huệ:- những ân huệ mà họ đã khinh chê, đạo Chúa, ơn thiên triệu, các bí tích, lời Chúa, những nguồn hứng khởi thánh thiện, những gưong sáng, những ơn lành Chúa ban. Ôi bao nhiêu ân huệ mà họ đã từ chối, hay miễn cưỡng nhận lấy hoặc vùi dập.

4- Điều Xấu Xa:- Họ nuối tiếc những điều xấu xa mà họ đã làm, lúc ấy sao mà dễ dàng phạm tội quá, họ đã nhận chìm sự hối lỗi trong lạc thú. Bây giờ sức mạnh của những điều xấu xa khiến họ tàn tạ, sự cay đắng của những điều đó là nỗi đau khổ của họ, ký ức về những điều xấu ấy đang đeo đuổi họ và làm hồn họ tan nát. Giờ đây thật là trể để hiểu được những hậu quả tai hại của lỗi lầm và sai trái.

5- Lời Gièm Pha:- những lời gièm pha, nói xấu mà họ đã gây ra. Ưóc gì những hậu quả của việc gièm pha chấm dứt khi họ chết và không còn ảnh hưởng thêm về những sai trái trong một thời gian lâu dài.

6- Ăn Năn Hối Lỗi:- Họ nuối tiếc vì đã không ăn năn hối lỗi đủ, lúc còn sống thì thật là dễ dàng để thống hối, giờ đây thật là đau lòng khi họ phải sống trong lửa luyện tội. Mọi nỗi thống khổ nhất trên trái đất không thể sánh với một nỗi đau nhỏ ở luyện ngục.

7- Bố Thí và Cầu Nguyện:- Họ nuối tiếc vì đã không bố thí đủ và cầu xin cho các linh hồn nơi luyện ngục, những lời cầu nguyện, ăn năn, bố thi, công tác từ thiện, chịu Mình Thánh Chúa, dự thánh lễ, yêu mến Thánh Tâm Chúa vv,

Giờ đây tuy đã nhận ra được những thiếu sót, những vấp ngã, những lỗi lầm của mình, nhưng các linh hồn không thể làm gì khác hơn mà chỉ trong chờ vào lời cầu nguyện, vào việc làm bác ái, vào sự hãm mình hy sinh, siêng năng lần hạt và nhất là hiệp dâng thánh lễ mỗi ngày của mỗi người chúng ta hầu xin Chúa tha bớt phần phạt cho các linh hồn đang trong chốn luyện ngục, và xin cậy trông vào lòng thương xót Chúa sớm đưa các linh hồn vào hưởng Thánh Nhan Ngài.

Bạn Hiền

Trong tháng 11 này chúng ta cũng không quên nhớ đến linh hồn của các Chiến Sĩ Trận Vong, những người đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do và hòa bình của quê hương dân tộc.

Chúng ta cũng không quên nhớ đến cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, người đã có công lãnh đạo đất nước, sáng lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa và đem lại sự tự do ấm no cho Miền Nam Việt Nam trong suốt 9 năm.

Nói đến cố TT Ngô Đình Diệm thiết tưởng nhân dịp nầy cũng nên nhắc lại một ít lời của Linh mục Thiên Hổ trên tờ nhật báo Xây Dựng xuất bản tại Sài Gòn trong số ra ngày 17-8-1971 dưới đề mục ‘BẤT KHUẤT Linh mục Thiên Hổ viết:

Thế nào là tinh thần Ngô Đình Diệm? Ông Ngô Đình Diệm là một người quốc gia. Ông bị giết với người em của ông cũng vì hai chữ Ái Quốc, bị giết bởi bàn tay lông lá của Mật vụ Mỹ qua hành động lầm lỡ của một nhóm người quốc gia, ngày nay đã nhận ra dụng tâm của người Mỹ lúc bấy giờ. Điều nầy bây giờ không còn ai dám phủ nhận. Độc tài, gia đình trị, đàn áp Phật giáo, tất cả chỉ là cái cớ, tấm bình phong che đậy một âm mưu thâm độc của người Mỹ. Lật đổ và giết đi vì đã dám chống lại Mỹ, đã không muốn chống cộng kiểu Mỹ, đã nhất định không cho Mỹ đổ quân vào Miền Nam, dùng bom đạn cày nát xứ sở và làm băng hoại xã hội Miền Nam.

Bạn Hiền,

Như vậy, tinh thần Ngô Đình Diệm là cái truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam qua những hành động của biết bao anh hùng trong lịch sữ như Bà Trưng, Bà Triệu,Trần Hưng Đạo.v.v...

Mỗi lần kỷ niệm các chiến sĩ bỏ mình vì nước thì cái truyền thống bất khuất cuả Dân Tộc qua những hành động chống Mỹ của TT Ngô Đình Diệm lại được dịp nhắc tới, hun đúc lên và đây quả là điều đáng lưu ý

Gần đây,trong một dịp nói đến sự nghiệp các vị lãnh đạo quốc gia và Giáo Hội Công Giáo VN. Một nhà báo khi nhắc lại giòng họ Ngô Đình đã ghi lại những dòng thật chính xác và rất đáng lưu tâm.

Như mọi người điều biết: Tại Việt nam giòng họ Ngô Đình là một vọng tộc đã hiến dâng cho Giáo Hội và Tổ Quốc những vị lãnh đạo xuất chúng, những vị đã nắm vận mạng Dân tộc và giáo hội trong những giai đoạn cục kỳ nghiêm trọng.

Đời sống cũng như cái chết của con cháu giòng họ nầy là những nét đặc thù trong lịch sữ Việt nam. Con cháu của giòng họ nầy đã lấy chính máu của mình để viết nên những trang sữ vẻ vang ghi lại những đãu tranh cam go trong cuộc giải phóng con người toàn diện. Với một ý chí can trường và một tinh thần bất khuất trước mọi thế lực tàn bạo, giòng họ nầy xứng đáng tiếp nối sự nghiệp các đứng anh hùng cũng như các vị tử đạo đang đưọc lưu danh ngàn đời.

Từ vực sâu u tối con nguyện xin Chúa, Chúa ơi !

Từ vực sâu thương đau, con nguyện xin Chúa nhậm lời
.