Năm nay 2021, Tòa Thánh Vatican đã quyết định ban ơn toàn xá cho những người Công Giáo đến thăm nghĩa trang để cầu nguyện cho người quá cố vào bất kỳ ngày nào trong tháng 11.

Thông thường trước đây, Giáo hội chỉ ban ơn toàn xá trong tuần lễ đầu từ mồng 1 đến mồng 8 tháng 11 cho những ai đến nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời..

Nhưng năm ngoái, vì tránh tình trạng tụ tập đông người tại nghiã trang hay tại nhà thờ trong mùa đại dịch Covid 19 nên Tòa Thánh đã nới rộng điều kiện để được hưởng ơn đại xá

Năm nay vào ngày thứ Năm 28 tháng 10, Tòa Thánh Vatican đã thông báo rằng sắc lệnh tương tự về ân xá như năm 2020 cũng sẽ được áp dụng vào tháng 11 năm 2021.

Để được ơn toàn xá, người tìn hữu phải xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và phải viếng nhà thờ, đọc kinh Lậy Cha, kinh Tin Kính. Ơn toàn xá nhận được phải chỉ cho linh hồn đang ở luyện tội.

Với những người không thể rời khỏi nhà, chẳng hạn như người bệnh và người già, vẫn có thể xin được ơn toàn xá bằng cách đọc lời cầu nguyện cho những người đã khuất và dâng những sự đau khổ về bệnh tật của mình trước hình ảnh của Chúa Giêsu hoặc Đức Trinh Nữ Maria.

Giáo hội cũng khuyến khích làm những việc bái ái thay cho những người đã chết.

Nguyễn Long Thao