Nhạc Chủ đề bế mạc Năm Thánh
và hành Hương La Vang:

Thuyền về Bến Mẹ
Sáng tác: LM Minh Anh
Trình bầy: Ca sĩ Bảo Yến