NEW YORK -- Hôm 24-5-2007, Tổng Giáo Phận New York đã nhận được số tiền 22,5 triệu Mỹ Kim do ông Robert Wilson, một người không tôn giáo hiến tặng.

Ông Robert Wilson, một nhà tài chánh về hưu, ước muốn rằng số tiền nầy sẽ được dùng để trả học phí cho các học sinh nghèo theo học tại các trường của giáo phận.

Ông Wilson cho biết mặc dù ông không theo tôn giáo nào, ông rất kính trọng đức tin Công Giáo. Ông nói với báo chí: “Chúng ta phải nhận điều nầy là nếu không có Giáo Hội Công Giáo Roma thì đã không có Văn Minh Tây Phương như ngày nay".