Cảm nghĩ của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe sau chuyến viếng thăm Việt Nam: "Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là một giáo hội dồi dào sức sống và có được một chứng tích vững mạnh cho việc rao giảng Tin Mừng".

Tin Vatican (Vat. 10/12/2005) - "Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là một giáo hội dồi dào sức sống và có được một chứng tích vững mạnh trong việc rao giảng Tin Mừng". Ðó là cảm nghĩ của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc, sau chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 28/11/2005 đến ngày 5/12/2005.

ĐHY Sepe ngỏ lời với các Giám Mục và Giáo Dân VN
Ðược biết, vào ngày 29/11/2005, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe đã chủ tế thánh lễ Phong Chức cho 57 tân linh mục người Việt Nam tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, và vào ngày 5/12/2005, ngài cũng đã chủ sự nghi lễ thiết lập tân Giáo Phận Bà Rịa và lễ nhậm chức của vị giám mục tiên khởi của Giáo Phận Bà Rịa, Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm. Trong những ngày viếng thăm này, Ðức Hồng Y Sepe cũng đã gặp gỡ Phó Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam, ông Vũ Khoan, và các viên chức chính phủ địa phương.

Qua chuyến viếng thăm này, Ðức Hồng Y đã có dịp nhìn thấy một sức sống dồi dào của Giáo Hội Việt Nam khi tiếp xúc với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, với giới trẻ, với các tổ chức hoạt động tông đồ bác ái, với trung tâm phục vụ các bệnh nhân HIV/AIDS,...

Phóng viên của Ðài Vatican đã có dịp tiếp xúc với Ðức Hồng Y Sepe sau khi Ðức Hồng Y về tới Vatican, và đã có dịp phỏng vấn Ðức Hồng Y về cảm nghĩ của ngài sau cuộc viếng thăm này như sau:

Hỏi 1: Sau khi viếng thăm Việt Nam, Ðức Hồng Y cảm thấy Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là một giáo hội như thế nào?

Ðáp: Tôi đã nhìn thấy một Giáo Hội Công Giáo Việt Nam dồi dào sức sống, hăng say phục vụ và rao truyền Tin Mừng. Các tín hữu của giáo hội này, sau khi đã nhận biết Ðức Kitô, họ có một đức tin vững mạnh, và sẵn sàng nhiệt tình rao truyền Tin Mừng này cho nhiều người khác. Quả thật, đức tin của họ được biểu lộ ra trong một sức sống mãnh liệt, một đức tin cương quyết, và điều này đã làm cho tôi rất cảm động. Có lẽ đã từ lâu, chúng ta ít có dịp được nhìn thấy những tấm lòng thành tâm, thiện tín và nhiệt tình như thế. Ðiều này làm cho tôi nghĩ rằng giáo hội này là một giáo hội không những có được một sức sống mãnh liệt để làm chứng cho Niềm Tin vào Chân Lý mà còn là một giáo hội đầy nhiệt tình Tin Yêu vào Ðức Kitô, họ cảm nhận được rằng Ðức Kitô thuộc về họ, họ yêu mến Ðức Thánh Cha, đồng thời cũng hăng say tham gia vào những hoạt động văn hóa dân tộc xã hội địa phương, điều này nói lên những điểm đặc sắc của giáo hội tại Á Châu.

Hỏi 2: Những phát triển của Giáo Hội Việt Nam cũng như những quan hệ giữa Giáo Hội Việt Nam và chính quyền địa phương hiện nay có đem lại điểm tích cực nào cho một hy vọng trong tương lai không?

ĐHY Sepe bắt tay viên chức Việt Nam
Ðáp: Tôi tin là có. Bởi vì trong những năm gần đây đã có những bước tiến khả quan, nhà nước Việt Nam đã ý thức và nhận biết được những đóng góp của giáo hội trong các công việc phục vụ bác ái xã hội. Có thể nói được là họ sẽ có được một tương lai càng ngày càng tốt đẹp hơn, như việc tôi chủ sự nghi lễ thiết lập Tân Giáo Phận Bà Rịa và lễ nhậm chức của vị giám mục tiên khởi của Bà Rịa, khi tiếp xúc với chính quyền địa phương, tôi đã cảm nhận được rằng, nếu trong tương lai có những giáo phận khác cũng sẽ được phân chia để được thiết lập thêm những giáo phận mới nữa thì cũng sẽ không có vấn đề gì khó khăn. Hơn nữa, giáo hội này đang trên đà phát triển và trưởng thành, họ rất nhiệt thành và biết cách tổ chức, họ biết làm thế nào để hoạch định những kế hoạch mới cho tương lai. Giáo hội này biết làm cách nào để cổ động cho ơn gọi tu trì và linh mục. Giáo hội này cũng rất nhiệt thành phục vụ trong những công việc bác ái xã hội, phục vụ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những bệnh nhân HIV/AIDS. Họ đang nỗ lực trên mọi phương diện, tất cả mọi thành viên của giáo hội đều đang hăng say hợp tác, kể cả các linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, họ đang nhiệt tình hăng say tham gia các hoạt động này.

Hỏi 3: Nói đến toàn thể Á Châu, xin hỏi Ðức Hồng Y, là làm thế nào để có thể mang Ðức Kitô đến với người Á Châu là nơi vẫn đang còn rất ít người nhận biết Tin Mừng của Chúa Kitô?

Ðáp: Tại Á Châu, Giáo Hội Công Giáo tuy vẫn đang là thiểu số. Nhưng những minh chứng cho Niềm Tin của các tín hữu trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, một niềm xác tín mãnh liệt qua cuộc sống của chính họ, và một hoạt động nhiệt thành trong các hoạt động tông đồ, những điều này là những hạt giống tốt để gieo vãi Tin Mừng trong miền đất Á Châu cho những người chưa nhận biết Ðức Kitô.