Cha Charles de Foucauld sẽ được tôn phong Chân Phước vào Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, Roma.

Tin Roma (Vat 8/11/2005) - Lúc 9 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005, Chúa Nhật thứ XXXIII Mùa Thường và cũng là Chúa Nhật Giáo Hội Việt Nam mừng lễ trọng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh, sẽ chủ tế Thánh Lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để tôn phong ba vị Ðầy Tớ Chúa, --- trong đó có Cha Charles de Foucauld --- lên bậc Chân Phước.

Ðó là ba vị Tân Chân Phước sau đây:

1. Tân Chân Phước Charles de Foucauld, linh mục, sinh năm 1858 và bị ám sát chết vào tháng 12 năm 1916.

2. Tân Chân Phước Maria Pia Mastena, đồng trinh, sáng lập viên dòng các Nữ Tu của Thánh Nhan Chúa. Tân chân phước sinh năm 1881 và qua đời năm 1951.

3. Tân chân phước Maria Crocifissa Curcio, đồng trinh, sáng lập viên Dòng các Nữ Tu Carmêlô Truyền Giáo của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Tân chân phước sinh năm 1877 và qua đời năm 1957.