Ý cầu nguyện tháng Ba của Đức Thánh Cha: Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

Trong ý cầu nguyện cho tháng 3 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng, và ngài nói Giáo hội phải phục vụ để bảo vệ và cung cấp không gian an toàn cho các nạn nhân.

(Tin Vatican)

“Để đối phó với các trường hợp lạm dụng, đặc biệt là những trường hợp do các thành viên của Giáo hội phạm phải, việc cầu xin sự tha thứ là không đủ,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thông điệp video công bố ý cầu nguyện của ngài vào tháng 3 năm 2023.

Đức Thánh Cha trong tháng này sẽ cầu nguyện cách đặc biệt cho các nạn nhân bị lạm dụng.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ ý cầu nguyện tháng Ba

Trong thông điệp của mình, ĐTC nhấn mạnh rằng các nạn nhân là nhân vật chính trong việc chống lại lạm dụng, “nỗi đau và vết thương tâm lý của họ có thể chữa lành nếu họ tìm ra câu trả lời – nếu có những hành động cụ thể để sửa chữa những nỗi đau mà họ đã phải chịu và để ngăn chặn chúng không xảy ra nữa.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng Giáo hội không thể che giấu sự lạm dụng, bất kể nó xảy ra ở đâu, nhưng thay vào đó, Giáo hội phải phục vụ như một kiểu mẫu trong việc chống lại sự lạm dụng – bao gồm cả việc làm sáng tỏ vấn đề lạm dụng trong xã hội và trong gia đình.

Là một phần của những ưu tư, Giáo hội cũng phải “cung cấp không gian an toàn cho các nạn nhân được lắng nghe, được hỗ trợ về mặt tâm lý và được bảo vệ.”

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ vì những điều sai trái do các tín hữu của Giáo hội gây ra cho họ; ước gì họ tìm thấy trong chính Giáo hội những lo lắng cụ thể đối trước nỗi đau và sự thống khổ của họ.