Đức Thánh Cha Phanxicô làm rõ hai điểm trong Tự sắc ‘Việc Thực Thi Các Truyền Thống (Traditionis custodes)’

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố một tái bản liên quan đến tự sắc “Việc Thực Thi Các Truyền Thống (Traditionis custodes)”, và nói rõ các giám mục phải xin phép Tòa Thánh trước khi cấp phép cho các nhà thờ giáo xứ được xử dụng sách lễ Roma năm 1962 để cử hành Thánh Thể với nghi thức tiền Công đồng và trước khi cho phép các linh mục được phong chức sau ngày 16 tháng 7 2021 được xử dụng Sách Lễ Rôma 1962.

(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại một cách rõ ràng hai điểm chính xác của việc thực thi Tự sắc Traditionis. Tự sắc được phát hành vào tháng 7 năm 2021 và xác định lại các quy tắc liên quan đến việc xử dụng Sách Lễ Rôma 1962 bằng cách khôi phục lại thẩm quyền cho phép xử dụng các nghi lễ trong sách Roma cũ này cho các giám mục.

Đức Thánh Cha đã nêu rõ những điều này trong một bản kiến nghị được ban hành hôm thứ Ba (21/2/23), sau buổi tiếp kiến riêng hôm thứ Hai với Đức Hồng Y Arthur Roche, Bộ trưởng Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

Thẩm Quyền của Tòa Thánh

Hai điểm được giải quyết đã được giải thích trong các cuộc thảo luận gần đây, bao gồm trên cả các phương tiện truyền thông.

Những vấn đề này liên quan đến việc xử dụng tại các nhà thờ giáo xứ và có khả năng thành lập các giáo xứ riêng cho các nhóm cử hành nghi thức theo Sách lễ năm 1962, do thánh Giáo hoàng Gioan XXIII ban hành trước Công đồng Vatican II; và việc xử dụng Sách lễ năm 1962 bởi các linh mục được thụ phong sau ngày 16 tháng 7 năm 2021, nói cách khác là sau khi công bố tự sắc.

Trong bản văn của mình, Đức Thánh Cha tái khẳng định Tự sắc Việc Thực Thi Các Truyền Thống (Traditionis custodes), giải thích rằng văn kiện đã nêu rõ ràng về những điểm này.

Các giấy phép liên quan đến thẩm quyền của Giám mục địa phương, chính Giám mục phải xin phép Thánh Bộ Phụng tự trước khi đưa ra quyết định.

Theo tự sắc, bước này thực hiện thẩm quyền của Tòa thánh trong vấn đề này. Do đó, Thánh Bộ sẽ quyết định có cho phép hay không cho phép bản quyền giáo phận khi yêu cầu, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Bản tái khẳng định - ngoài khả năng hiểu lầm - rằng hai trường hợp được đề cập là "sự miễn chuẩn được dành riêng theo cách thức đặc biệt cho Tòa thánh." Các giám mục có nghĩa vụ xin phép Tòa thánh.

Xác nhận quyền thực hành Traditionis

Sắc lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý, "Nếu một giám mục giáo phận đã ban phép miễn chuẩn trong hai trường hợp nêu trên, thì ngài có nghĩa vụ phải thông báo cho Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cơ quan này sẽ đánh giá từng trường hợp."

Do đó, các Giám mục đã cho phép các nhà thờ giáo xứ xử dụng sách lễ Roma năm 1962 hay thành lập các giáo xứ riêng hoặc trao quyền xử dụng Sách Lễ 1962 cho các linh mục được thụ phong sau ngày 16 tháng 7 năm 2021 mà không có sự đồng ý của Tòa Thánh phải nộp đơn yêu cầu cho Thánh Bộ và chờ phán quyết của Thánh Bộ.

Cuối cùng, bản phúc trình của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố hôm thứ Ba “xác nhận những gì đã được thiết lập” trong các câu trả lời đối với nghi vấn được phát sinh sau khi xuất bản Tự sắc Việc Thực Thi Các Truyền Thống (Traditionis custodes). Những câu trả lời đó được công bố cùng với một số ghi chú giải thích vào ngày 4 tháng 12 năm 2021.