Trong bối cảnh toàn thể thế giới đang lo lắng phục hồi sau 3 năm Covid, DCCT VN Hải Ngoại đả đưa Cha Đaminh Nguyễn Phi Long trở lại chức vụ làm Bề Trên Phụ Tỉnh.

Trước đây Cha đã đảm nhiệm chức vụ này 8 năm rồi về hưu 4 năm. Cho nên phải chăng đây là một trường hợp “Tái Xuất Giang Hồ” với những chiêu thức mới?

Cuộc phỏng vấn đã hé mở cho thấy thực trạng cuả Phụ Tỉnh Dòng Chuá Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, quan điểm về chức vụ cuả một dòng Thừa Sai, và nguyên tắc điều hành và quyết định trong dòng.

Về việc nghỉ hưu sau khi hoàn tất 2 nhiệm kỳ, Cha Long cho biết đó không phải là được nghỉ ngơi, nhưng là vì nguyên tắc cuà dòng là không ai được làm hơn 2 nhiệm kỳ. Sự thay đổi trong cuộc sống nhiều khi cũng cần thiết để có sự linh động, sự thanh thoát không dính bén vào chức vụ và nơi chốn. Đó là một điều cần thiết cho các dòng Thừa Sai.

Cha Long có một cái nhìn lạc quan về tình trạng sống đạo thời hậu Covid, “ Nhìn chung sau 2,3 năm nhiều giới hạn, bây giờ trở lại sinh hoạt đầy đủ thì nhiều người cảm thấy phấn khởi.”

Ngài hy vọng: ”chúng ta trở về sống niềm tin với tất cả sự phấn khởi...Không chỉ lấy lại mà còn thăng tiến hơn nữa”

Ý định điều hành nhà dòng bây giờ cuả Ngài là: ”Chúng tôi sẽ tiếp tục các công việc mà các đấng tiền nhiệm đã đề ra để có sự tiếp nối nhau”

Và nguyên tắc hướng dẫn các quyết định trong dòng là: “Không phải để thực hiện công trình di sản riêng nhưng ̣để thực hiện những gì Chuá muốn. Điều để mà nhận biết ý Chuá là qua sự thoả thuận đồng ý cuả hội đồng, và cuả tất cả anh em trong Phụ Tỉnh”

Ngài cũng cho biết về tình trạng cuả Phụ Tỉnh DCCT như sau:

“Xét về cơ sở vật chất và tài chánh thì Chuá ban cho như vậy là khá ổn định. Đó là một phép lạ, một bước ngoặc, một con đường dài mà Chuá dẫn chúng tôi đi”

Về vấn đề Ơn Gọi, ngài nói: ”DCCT Hải Ngoại được Chúa chúc lành vẫn còn nhiều ơn gọi. Dù là sinh non đẻ muộn nhất nhưng có nhiều Linh mục Tu sĩ với tuổi trẻ nhất so với các tỉnh dòng ở Hoa Kỳ, và kể cả toàn thể Bắc Mỷ (Canada, Hoa Kỳ và Mexico).