Chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày khai mạc đại hội Hành Trình Emmaus lần thứ 9.

Đây là một đại hội qui tụ hầu hết các linh mục VN đang phục vụ tại Hoa Kỳ, được LIÊN ĐOÀN Công Giáo VIỆT NAM tổ chức 2 năm 1 lần.

Vì nạn dịch Covid cho nên đại hội 9 đã không tổ chức được vào năm 2021 và phải rời tới năm nay, 2022.

Lm Chủ tịch Liên đoàn Công Giáo VN, Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu, đã chỉ định địa điểm là vùng Ft Worth-Dallas, là một trong những nơi qui tụ nhiều giáo xứ VN nhất (8 Gx) và rất sinh động.

Tất cả các Gx tại đây đều đã tham gia vào tổ chức đại hội này, một thí dụ là vị chánh xứ Gx DMHCG ở vùng Dallas làm trưởng ban thì vị Chánh Xứ Gx CTTD VN ở vùng Ft-Worth làm phụ tá...

Địa điểm sinh hoạt được ban tổ chức chọn là Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland, Texas.

Khai mạc vào chiều thứ Hai, ngày 17/10/2022

Và bế mạc trưa thứ Năm, ngày 20/10/2022

Đối với phần đông giáo dân, thì đại hội này còn là một xa lạ vì đó chỉ là cơ hội gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm cuả các linh mục. Tuy nhiên tầm quan trọng cuả nó thì rất sâu rộng và sẽ ảnh hưởng tới tất cả đời sống cuả mọi giáo xứ VN tại Hoa Kỳ.

Trong chương trình cuả đại hội, dù là chật ních, cũng có dành ra một buổi thao tác với thành phần giáo dân.

Cho nên chúng tôi thực hiện video này không chỉ để mô tả cuộc Hành Trình mà các Lm VN ở Hoa Kỳ sẽ trải qua, nhưng còn để giúp cho mọi người hiểu thêm về một đại hội quan trọng như thế này, và giúp lời cầu nguyện cho đại hội được thành công.