VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Ảnh của SenK -  PhilippinesNgắm trăng tròn

Mới biết thương trăng khuyêt

Đón hồng ân

Em hỡi ! nhớ rộng lòng

"Cho đi để ánh trăng rằm sáng hơn"

  SenK -  Philippines

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền