Đức Thánh Cha công bố chủ đề cho Ngày Di cư và Tị nạn Thế giới lần thứ 108

Thánh bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề Ngày Thế giới về Người Di cư và Tị nạn cho năm nay

(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề “Xây dựng tương lai với người di cư và tị nạn” làm chủ đề cho Ngày Thế giới về Người Di cư và Tị nạn lần thứ 108, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 25 tháng 9.

Ngày này được tổ chức hàng năm vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 như một dịp để bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm đến những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ, để khuyến khích những người Công Giáo trên toàn thế giới tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người bị di tản bởi xung đột và đàn áp cũng như nâng cao nhận thức về thực trạng di dân và di cư. Ngày này đã được quyết định từ năm 1914.

Xây dựng tương lai với người di cư và người tị nạn

Theo Thánh Bộ Phát triển Con người Toàn diện lo về tị nạn và di cư của Vatican, chủ đề năm nay nêu bật cam kết mà tất cả chúng ta được kêu gọi chia sẻ trong việc xây dựng một tương lai bao trùm kế hoạch của Thiên Chúa, không loại bỏ bất cứ ai cả.

Thông điệp giải thích: “Xây dựng cùng với “có nghĩa là công nhận và thúc đẩy vai trò của người di cư và người tị nạn trong công cuộc xây dựng cuộc sống, vì chỉ bằng cách này, mới có thể xây dựng một thế giới có đầy đủ các điều kiện cho sự phát triển toàn diện con người”.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, bao gồm sáu chủ đề phụ, giúp khám phá ra những phương cách mà người di cư và tị nạn có thể đóng góp – ngay bây giờ và trong tương lai - cho sự phát triển xã hội, kinh tế, văn hóa và tinh thần của các xã hội và cộng đồng Giáo hội.

Tài nguyên

Như mọi năm, Thánh Bộ lo về Người Di cư và Tị nạn sẽ thực hiện một chiến dịch truyền thông bắt đầu từ cuối tháng Ba, nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về chủ đề và các chủ đề phụ thông qua các hỗ trợ đa phương, qua các tài liệu thông tin và suy tư thần học.