Brendan Hodge, trên The Pillar ngày 28 tháng 12 hôm qua, có bài phân tích về hiện tượng ‘suy thoái tình dục’ ở Hoa Kỳ (https://www.pillarcatholic.com/p/religion-and-the-sex-recession).Theo Ký giả này, trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy bất chấp quan điểm ngày càng dễ dãi của Mỹ về luân lý tình dục, giới trẻ ngày nay dường như làm tình ít hơn so với các thế hệ trước.

Năm ngoái, ở một số giới, người ta thường nói rằng suy giảm tình dục ở người Mỹ là kết quả của sự mệt mỏi vì đại dịch. Có thể có một chút sự thật về điều này, nhưng nó không giải thích toàn bộ câu chuyện. Cũng không phải do gia tăng cô lập xã hội hoặc sự phổ biến của văn hóa phẩm khiêu dâm.

Thực thế, một yếu tố làm suy thoái tình dục có thể làm người ta ngạc nhiên: Các dữ kiện cho thấy một phần của hiện tượng “suy thoái tình dục” có thể là sự lựa chọn tôn giáo của một số người trẻ tuổi – những người tự nhận mình là người tôn giáo có thể đang sống thực các nguyên tắc tôn giáo ở một mức độ lớn hơn so với những người trẻ tuổi trong những thập niên trước.Tình yêu và hôn nhân (và tình dục)

Cuộc Thăm dò Xã hội Tổng quát từ năm 1989 đã hỏi những người được hỏi về việc liệu họ có quan hệ tình dục trong năm rồi hay không. Từ năm 1989 đến năm 1998, trung bình có 9% người trưởng thành từ 18 đến 35 tuổi báo cáo rằng họ đã không quan hệ tình dục trong vòng một năm qua. Từ năm 2014 đến năm 2021, tỷ lệ đó đã tăng lên 14%.

Và bất chấp các báo cáo về “sự mệt mỏi do đại dịch”, tỷ lệ thanh niên cho biết vào năm 2021 chưa quan hệ tình dục trong vòng một năm gần như không thay đổi so với các cuộc thăm dò trước đó, vào năm 2016 và 2018.

Theo Lyman Stone tại Viện Nghiên cứu Gia đình, một lý do tại sao những người trẻ tuổi có thể có liên hệ tình dục ít hơn là vì ít người trong số họ đã kết hôn hơn. Từ năm 1989 đến 1998, trung bình 43% người được Viện Nghiên cứu Gia đình hỏi ở độ tuổi 18 đến 35 đã kết hôn, trong khi từ năm 2012 đến năm 2021, con số này chỉ là 32%.Dù truyền hình có thể đề cao các chuyện phiêu lưu thơ mộng của đời sống độc thân, trên thực tế, điều ít làm người ta ngạc nhiên là những người có gia đình vẫn làm tình nhiều hơn những người không lâp gia đình.Khiêu dâm liên quan gì đến tình dục?

Bỏ qua một bên những người đã kết hôn, các dữ kiện của Cuộc Thăm dò Xã hội Tổng quát cho thấy rằng ngày càng có nhiều người trong số những người chưa kết hôn từ 18 đến 35 tuổi không có liên hệ tình dục.

17% thanh niên từ 18 đến 35 tuổi chưa kết hôn không quan hệ tình dục trong thập niên 1990. Vào đầu thập niên 2000, nó là 16%. Nhưng trong các cuộc khảo sát từ năm 2014 đến năm 2021, 21% thanh niên chưa kết hôn cho biết đã không có liên hệ tình dục trong năm rồi.Một số nhà phân tích đã cho rằng sự phổ biến gần như khắp nơi của văn hóa phẩm khiêu dâm trên internet đã làm nản lòng một số người theo đuổi các mối liên hệ tình dục đời thực.

Nhưng trên thực tế, số người cho biết không có quan hệ tình dục trong vòng một năm đã tăng lên trong những năm gần đây ở cả người xem lẫn người không xem văn hóa phẩm khiêu dâm, và tỷ lệ người chưa kết hôn không xem văn hóa phẩm khiêu dâm cũng nói họ không có liên hệ tình dục.

Trong thập niên qua, khoảng một nửa số người trả lời Cuộc Thăm Dò Xã hội Tổng quát từ 18 đến 35 chưa kết hôn cho biết họ đã xem văn hóa phẩm khiêu dâm trong năm họ được hỏi.

Trong số những người xem văn hóa phẩm khiêu dâm chưa kết hôn trong độ tuổi từ 18-35, trung bình 14%, kể từ năm 2014, cho biết họ đã không có liên hệ tình dục trong vòng một năm. Nơi những người trong cùng nhóm nhân khẩu học nói rằng họ không xem văn hóa phẩm khiêu dâm, 30% cho biết họ không có liên hệ tình dục trong năm qua.

Những câu trả lời đó cho thấy việc xem văn hóa phẩm khiêu dâm không làm giảm sác xuất liên hệ tình dục trước hôn nhân của người ta và có một số nhân tố chung giữa việc tránh văn hóa phẩm khiêu dâm và việc tránh liên hệ tình dục trước hôn nhân.Về luân lý tính

Hai câu hỏi trong Cuộc Thăm dò Xã hội Tổng quát cho thấy có sự khác biệt về tần suất làm tình ở những thanh niên chưa lập gia đình.

Một câu hỏi như vậy hỏi về tính luân lý của việc làm tình trước hôn nhân.

Trong thập niên qua, trung bình 68% thanh niên trả lời rằng làm tình trước hôn nhân không bao giờ sai, trong khi 32% nói rằng làm tình trước hôn nhân đôi khi hoặc luôn luôn sai. Phần trăm tin rằng làm tình trước hôn nhân là sai đã giảm dần theo thời gian. Trong thập niên 1990, 47% tin rằng làm tình trước hôn nhân ít nhất đôi khi sai.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, con số gia tăng các thanh niên tin rằng làm tình dục trước hôn nhân là sai dường như đang sống thực niềm tin của họ.

Trong bốn cuộc thăm dò gần đây nhất, 36% thanh niên chưa kết hôn nói rằng làm tình trước hôn nhân ít nhất đôi khi sai đã không có liên hệ tình dục trong năm rồi, trong khi vào đầu thập niên 2000, chỉ 25% cho biết không có liên hệ tình dục vào năm rồi.

Đây là một sự thay đổi lớn hơn nhiều so với phần lớn thanh niên, những người cho rằng làm tình trước hôn nhân không bao giờ sai. Vào đầu thập niên 2000, 9% trong số họ cho biết không làm tình dục trong năm trước, trong khi từ năm 2014 đến năm 2021, 12% cũng báo cáo như vậy.Những người đi nhà thờ

Sự thay đổi đáng kể khác dựa trên việc đi lễ nhà thờ.

Hầu hết thanh niên cho biết họ không đi nhà thờ thường xuyên. Từ năm 2014 đến năm 2021, 14% cho biết họ đến nhà thờ hàng tuần hoặc thường xuyên hơn, trong khi 58% cho biết họ đến nhà thờ mỗi năm một lần hoặc ít hơn.

Số lượng thanh niên đi nhà thờ hàng năm hoặc ít hơn đã tăng lên trong nhiều thập niên; trong thập niên 1990, nó chỉ là 43%.

Tuy nhiên, những thanh niên chưa kết hôn thường xuyên đi lễ dường như đang tránh việc làm tình trước hôn nhân nhiều hơn so với trước đây.

Từ năm 2000 đến năm 2006, 40% thanh niên chưa lập gia đình cho biết họ đi nhà thờ ít nhất mỗi tuần một lần nói rằng họ cũng không có quan hệ tình dục trong năm qua. Trong các cuộc khảo sát từ năm 2014 đến năm 2021, 50% thanh niên đi nhà thờ cho biết họ đã không quan hệ tình dục trong vòng một năm.

Trong số những người đến nhà thờ mỗi năm một lần hoặc ít hơn, sự thay đổi chỉ từ 13% đến 16%.Những thay đổi trong tác phong xã hội và luân lý phức tạp và có tính bản thân như tình dục có nhiều nguyên nhân. Chắc chắn, có nhiều nhân tố tác động đến việc “suy thoái tình dục”.Nhưng có vẻ như ít nhất một trong những nhân tố này là trong thiểu số người trẻ tuổi đi lễ nhà thờ thường xuyên hoặc tin rằng làm tình trước hôn nhân là sai, có xu hướng ngày càng gia tăng khiến họ sống thực một cách thành công niềm tin của họ, bất chấp các nhắn gửi của một nền văn hóa đôi khi thù địch.