Ngày 29 tháng 10, Biden đã yết kiến Đức Phanxicô tại Vatican. Buồn cho ông và cả Tòa Bạch Ốc, khi một ngày trước cuộc yết kiến, Tòa Thánh bỗng nhận ra tính cách riêng tư của cuộc yết kiến, nên đã thông báo sẽ không có chuyện truyền thông được tự do phát đi các hình ảnh của việc yết kiến. Bất chấp mọi giải thích chính thức, ai cũng hiểu Tòa Thánh muốn coi đây nguyên tuyền chỉ là một cuộc yết kiến tư, dù là giữa một vị giáo hoàng tại chức và một vị tổng thống cũng đang tại chức. Lý do hiển nhiên là vì Ông Biden chỉ đến yết kiến Đức Phanxicô nhân qua Rôma dự phiên họp thường lệ của nhóm G20, chứ không hẳn là một chuyến viếng thăm Vatican chính thức.Điều trên thấy rõ trong cuộc họp báo thường lệ của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, một ngày trước cuộc yết kiến. Trong một thất vọng sâu xa, phát ngôn viên Jen Psaki ngầm cho thấy lý do chính ẩn đàng sau thay đổi đột ngột của Vatican: bất đồng giữa Đức Phanxicô và ông Biden về vấn đề phá thai, một vấn đề có thể đã được ông Biden đề nghị không nhắc đến trong buổi yết kiến.

Và quả tình, vấn đề ấy không được nhắc đến trong cả hai tuyên bố của Tòa Thánh và của Tòa Bạch Ốc sau cuộc yết kiến.

Theo the Pillar, tuyên bố của Tòa Thánh như sau: Tổng thống Biden “được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến và sau đó đã gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Paroli, có Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, bộ trưởng ngoại giao, tháp tùng. Trong các cuộc thảo luận thân thiện, Các Bên đã tập chú vào cam kết chung bảo vệ và chăm sóc hành tinh, tình hình chăm sóc sức khỏe, và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cũng như chủ đề tị nạn và việc trợ giúp di dân. Các Bên cũng thảo luận việc bảo vệ nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo và lương tâm”.

Toà Bạch Ốc thì ra tuyên bố như sau:

“Trong buổi yết kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày hôm nay, Tổng thống Biden đã cám ơn Đức Thánh Cha về việc ngài bênh vực người nghèo và những người đau khổ vì nghèo đói, tranh chấp và bách hại của thế giới. Ông ca ngợi tài lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng trong cuộc chiến đấu chống khủng hoảng khí hậu, cũng như việc ngài cổ vũ việc chấm dứt đại dịch cho mọi người qua việc chia sẻ thuốc chích ngừa và phục hồi kinh tế công bình khắp thế giới”.

Như thế, Tòa Bạch Ốc đã cắt bỏ cả vấn đề cuối cùng trong tuyên bố của Tòa Thánh, tức cuộc thảo luận về nhân quyền, trong đó có vấn đề tự do tôn giáo và tự do lương tâm, một vấn đề rõ ràng có thể đụng đến các chính sách hiện nay của Biden nhằm bịt miệng những người thiện chí muốn bảo vệ sự sống từ lúc tượng thai cho tới lúc lìa đời cách tự nhiên cũng như căn tính tính dục và phái tính tự nhiên của con người nói chung.

Tuy nhiên, tuyên bố của Tòa Bạch Ốc không ngăn cản Biden huênh hoang ở bên ngoài buổi yết kiến. Được báo chí phỏng vấn, ông huyên hoang tuyên bố: Đức Giáo Hoàng bảo tôi là người Công Giáo tốt và nên tiếp tục rước lễ! Đúng là trong thin thít, ngoài thì huyên hoang. Trong thì phớt lờ chuyện phá thai, ngoài thì bảo ông Giáo Hoàng ủng hộ tôi ủng hộ phá thai!

Ai cũng cho là Biden bịa đặt, hoặc ít nhất cắt đầu cắt đuôi nhận định của Đức Phanxicô. Người ta còn nhớ mới chỉ cách đây không lâu, trong chuyến từ Slovakia trở về Rôma, ngài nói rõ, những người ủng hộ phá thai rõ ràng tự đặt mình ra khỏi cộng đồng, nghĩa là tự tuyệt thông mình, thì làm sao rước lễ cho được. Vậy mà cũng vị Giáo Hoàng này lại minh nhiên bảo Biden là người Công Giáo tốt và nên rước lễ! Ông ta có thể cứ tự nhiên lên rước lễ, vì quyền tự do phạm tội là quyền của ông ta, Giáo Hoàng cũng không thể ngăn cản ông ta được. Nhưng minh nhiên khuyến khích thì không người Công Giáo nào có thể tưởng tượng nổi. Cùng lắm Đức Giáo Hoàng chỉ có thể đưa ý kiến: nếu lương tâm ông thấy không có gì trở ngại, thì ông có thể tiến lên rước lễ. Nguyên tắc hướng dẫn tâm linh chỉ có thể cho ý kiến, lương tâm mỗi người phải quyết định thôi. Quyết định sai thì tự mang lấy trách nhiệm. Đừng dựa vào một Giáo Hoàng để tự lừa dối lương tâm mình. Người ta vẫn khinh bỉ Biden vì tư cách bất trung thực của ông ta trong vấn đề phá thai và rước lễ.