Theo tin Zenit, ấn bản tiếng Pháp, cuối tuần qua, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã chính thức khai mạc Thượng Hội Đồng về Tính Đồng nghị, một diễn trình sẽ kéo dài tới năm 2023 và với sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa khắp năm châu, thậm chí, của cả những “con lừa” như ví von của chính Đức Phanxicô nhân nói đến câu chuyện Balaam trong Kinh Thánh.Trong buổi tiếp kiến ngày 9 tháng 10, tại Đại sảnh Phaolô VI trong nội thành Vatican, khoảng 300 tham dự viên đến từ khắp năm châu, gồm các Hồng Y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong đó có 20 đại biểu trẻ, Đức Giáo Hoàng nói rằng để chữa trị “nỗi đau khổ của nhiều người” ta cần một Thượng Hội Đồng bao gồm mọi thành phần dân Chúa.

Trước nhất là nỗi đau khổ của những người cảm thấy mình bị cho ra rìa. Ngài nói, “Cần phải quan sát các bất đồng và nỗi đau khổ của nhiều lao công mục vụ, của nhiều cơ chế tham dự vào các giáo phận và giáo xứ, của nhiều phụ nữ vẫn còn đôi khi đứng bên lề. Tất cả phải được tham gia: đây là một dấn thân không thể thiếu vào Giáo Hội!”

Đức Phanxicô nhắc nhớ suy tư của nhà thần học Pháp, chuyên viên Vatican II, Cha Yves Congar, mong có “một Giáo Hội khác” (xem Vraie et fausse réforme dans l’Eglise, Milan, 1994, 1939).

Đức Giáo Hoàng cho rằng ta phải khiêm nhường và can đảm trong việc xây dựng bằng được “Giáo Hội khác” ấy, một Giáo Hội cởi mở đối với sự mới mẻ mà Thiên Chúa vốn gợi ý cho chúng ta. Hãy luôn cầu xin Chúa Thánh Thần và hết lòng lắng nghe Người một cách khiêm nhu, cùng nhau bước đi như ý Người muốn, Người là Đấng sáng tạo ra hiệp thông và sứ mệnh.

Đức Phanxicô khẩn khoản “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến. Chúa là Đấng đã kích thích các ngôn ngữ mới lạ và đã đặt lời lẽ lên môi miệng chúng con, xin gìn giữ chúng con đừng trở nên một Giáo Hội bảo tàng, đẹp đẽ nhưng câm lặng, có quá khứ vĩ đại nhưng ít có tương lai. Xin Chúa ngự đến giữa chúng con, để trong trải nghiệm đồng nghị, chúng con đừng để mình mất hứng khởi, đừng làm loãng sức mạnh tiên tri, đừng rơi vào những cuộc tranh luận vô ích. Lạy Thần khí yêu thương, xin Chúa hãy mở lòng chúng con để nghe thấy tiếng Chúa! Lạy Thần khí thánh thiện, xin Chúa hãy đến đổi mới dân thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa! Lạy Thần khí Tạo dựng, xin Chúa hãy đến đổi mới bộ mặt trái đất!”.

Theo Catholic World News, trong bài diễn văn trên, Đức Giáo Hoàng nói rằng Thượng Hội Đồng có:

• Ba “chữ chủ chốt”: hiệp thông, tham dự, và sai đi
• Ba nguy cơ: chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa duy trí thức, và tính tự mãn
• Ít nhất 3 cơ hội:

- “Hướng tới một Giáo Hội Đồng Nghị không phải thỉnh thoảng mà là trong cơ cấu”
- “Cơ hội trở thành một Giáo Hội biết lắng nghe... lắng nghe Chúa Thánh Thần trong thờ lạy và cầu nguyện”
- “Cơ hội trở nên một Giáo Hội gần gũi”.

Ngày hôm sau, 10 tháng 10, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ đại trào và suy gẫm về Thượng Hội Đồng dưới ánh sáng bài đọc Tin Mừng (Mc 10:17-30).

Ngài giảng, “Cử hành Thượng Hội Đồng có nghĩa bước đi trên cùng một con đường, cùng nhau bước đi. Ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Trước nhất, Người gặp người thanh niên giầu có ngay trên đường; sau đó, Người lắng nghe câu hỏi của anh ta, và sau cùng, Người giúp anh biện phân phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời. Gặp gỡ, lắng nghe và biện phân”.

Đức Phanxicô nói thêm rằng lời Chúa “hướng dẫn Thượng Hội Đồng, ngăn cản Thượng Hội Đồng trở thành một hội nghị Giáo Hội, một nhóm nghiên cứu hay một cuộc tụ tập chính trị, một quốc hội, mà đúng hơn phải là một biến cố tràn đầy ơn thánh, một diễn trình hàn gắn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn”.

Ngài nhấn mạnh rằng “Trong những ngày này, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, như Người từng kêu gọi người thanh niên giầu có trong Tin Mừng, hãy đổ hết mình ra, giải thoát mình khỏi những gì thuộc thế gian, kể cả những mô hình mục vụ chỉ biết nhìn vào mình và cũ mòn; và tự hỏi Thiên Chúa muốn nói gì với mình vào lúc này. Và chiều hướng Người muốn dẫn dắt mình đi theo”.