Theo tin VaticanNews, ngày 22 tháng 2, tại HN, Đức Hồng Y Blase J. Cupich, Tổng Giám mục Chicago, đã trình bày bài thuyết trình của mình có tên là “Tính Đồng Nghị: Cùng Chung Trách Nhiệm” vào ngày dành riêng cho chủ đề “Giải Trình Trách Nhiệm”.

Suy tư về việc thi hành tính hợp đoàn hiện nay do hội nghị nêu bật, ngài nói các giám mục cũng phải xem xét thách thức dưới ánh sáng tính đồng nghị, “nhất là khi chúng ta thăm dò việc giải trình trách nhiệm đối với các khía cạnh cơ cấu, pháp lý và thể chế với toàn thể Giáo hội”.

Tính Đồng Nghị

Đức Hồng Y Cupich giải thích, tính đồng nghị “tượng trưng việc tham gia của mọi người đã được rửa tội ở mọi bình diện - tại các giáo xứ, giáo phận, các cơ quan giáo hội quốc gia và khu vực - vào cuộc biện phân và cải cách thấu nhập khắp Giáo hội”.

Ngài nói rằng nó là điều rất quan trọng đối với Giáo hội trong lúc này, và nó là điều sẽ “làm phát sinh các yếu tố sự thật, sám hối và đổi mới các nền văn hóa cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ giới trẻ trong Giáo hội, và sau đó, trong xã hội lớn hơn".

Đức Hồng Y Cupich nói rằng một diễn trình chỉ đơn thuần nhằm thay đổi chính sách, “ngay cả khi nó là thành quả của những hành vi hợp đoàn tốt nhất, vẫn không đủ”.

Ngài kêu gọi sự hồi tâm của mọi người nam nữ trong toàn Giáo hội, và sự hồi tâm của các nền văn hóa giáo hội ở mọi châu lục, cho rằng “Chỉ có một viễn kiến đồng nghị, bắt nguồn từ sự biện phân, hồi tâm và cải cách ở mọi bình diện mới có thể mang đến cho Giáo hội một hành động tổng thể để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất giữa chúng ta mà ơn thánh của Thiên Chúa đang gọi chúng ta thực hiện”.

Dây liên kết thánh thiêng

Đức Hồng Y Cupich đã tiếp tục suy tư về một số điểm bao gồm sự cần thiết phải cải cách cơ cấu pháp lý và định chế. Ngài nói về vai trò của giáo dân, nhu cầu lắng nghe và đồng hành, nhưng ngài cũng làm nổi bật vai trò của Giáo hội như vai trò một bà mẹ yêu thương và so sánh “mối dây liên kết thánh thiêng” giữa phụ huynh và đứa con với mối dây liên kết giữa Giáo hội và đoàn chiên của Giáo Hội.

Ngài nói: “Các bà mẹ và ông cha vốn kêu gọi chúng ta phải giải trình trách nhiệm, vì một cách đơn giản, họ không thể hiểu được việc các giám mục và bề trên dòng làm thế nào lại có thể thường đui mù trước phạm vi và sự thiệt hại của việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Họ đang chứng kiến những thực tại kép cần phải theo đuổi trong giáo hội của chúng ta ngày hôm nay: một nỗ lực không ngừng để xóa tận gốc việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trong giáo hội, và bác bỏ nền văn hóa giáo sĩ trị thường xuyên nuôi dưỡng sự lạm dụng kia”.

Nhiệm vụ trước mắt

Đức Hồng Y không ngại nhìn vào nhiệm vụ trước mắt và ngài trình bày một khuôn khổ cho Các Cơ Cấu Định Chế và Pháp Lý đối với việc Giải Trình Trách Nhiệm tập trung vào ba khía cạnh khác nhau: “Thiết lập các tiêu chuẩn để điều tra các giám mục”, “báo cáo các cáo buộc” và “các bước tố tụng cụ thể”.

Đức Hồng Y Cupich đã kết luận khi nhận định rằng, “những gì còn cần được ban hành là các thủ tục rõ ràng trong các trường hợp vì 'các lý do nghiêm trọng', có thể biện minh cho việc loại khỏi chức vụ một giám mục, một giám mục Đông phương hay một bề trên dòng như được ấn định trong tự sắc “Sacramentorum sanctitatis tutela”, và tự sắc “Come una madre amorevole (Như một bà mẹ yêu thương) và ngài kêu gọi các hiền huynh giám mục của ngài tiến đến việc thiết lập các luật lệ và cơ cấu mạnh mẽ liên quan đến việc giải trình trách nhiệm của các giám mục để cung cấp một linh hồn mới cho thực tại định chế kỷ luật của Giáo hội về lạm dụng tình dục.