CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI

Hàng năm cứ vào tháng 10 chúng ta biết đây là tháng Mân Côi, Giáo hội kêu gọi chúng ta siêng năng lần hạt để ca tụng Đức Trinh nữ Maria và xin Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Tuy nhiên, tháng 10 cũng được gọi là tháng truyền giáo, là tháng Giáo hội dành đặc biệt để mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc truyền giáo cũng như thực hiện sứ vụ truyền rao Tin Mừng cho mọi người mà họ đã lãnh nhận khi chịu Bí tích Rửa tội.

Chính vì thế, vào Chúa Nhật áp chót của tháng này, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo. Năm nay Chúa Nhật Truyền Giáo đúng vào ngày 24 tháng 10, khi mừng ngày này hãy cùng nhau suy gẫm chủ đề được Đức Thánh Cha viết trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo: “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4, 20).

Truyền giáo là một sứ mệnh cần thiết của Giáo hội. Hay nói cách khác, căn tính của Giáo hội là truyền giáo, trách nhiệm của các tín hữu là giới thiệu Chúa cho mọi người, làm cho họ trở nên con cái của Chúa và trở thành những thành viên trong gia đình Giáo hội. Lịch sử loan báo Tin Mừng bắt đầu với mong muốn thiết tha của Chúa, Đấng kêu gọi và muốn đối thoại thân thiện với mỗi người. Thiên Chúa luôn chủ động chia sẻ tình yêu của Ngài với hết thảy mọi người.

Khi được mời gọi theo Chúa, các Tông đồ là những người đầu tiên cho chúng ta biết điều này. Họ kể cho chúng ta biết kinh nghiệm về việc họ được gặp Chúa và theo chân Ngài. Mọi chi tiết của cuộc gặp họ đều nhớ rất rõ. Họ nhớ ngay cả ngày và giờ lúc sự gặp gỡ được bắt đầu: “Lúc đó vào giờ thứ mười” (Ga 1, 39), tức là khoảng bốn giờ chiều. Lần đầu tiên được tiếp xúc với Chúa Giê-su, là lúc đánh dấu một điểm mốc rất quan trọng trong cuộc đời của họ. Và rồi họ đã ở lại, đi theo Người và được huấn luyện thành những môn đệ nhiệt thành để lãnh trách vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ.

Sau khi lãnh nhận trọng trách từ Thầy của mình họ đã bắt đầu đi khắp mọi miền thiên hạ để loan báo về Đức Ki-tô, về Con Người họ đã nhận biết, “để ai tin vào Người thì sẽ được ơn cứu sống” (Ga 3, 15). Dĩ nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ngược lại các môn đệ đã khởi đầu công việc truyền giáo với nhiều gian nan và khốn khó.

Sau những cố gắng của các ngài, các cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi đã được thiết lập và các tín hữu bắt đầu đời sống đức tin của mình. Điều đáng chú ý là mặc dầu họ phải sống trong bầu khí thù địch và bị ghét bỏ bởi những người xung quanh, nhưng họ vẫn luôn kiên cường giữ vững đức tin và nỗ lực làm cho các cộng đoàn được lớn lên về tinh thần và phạm vi. Cụ thể, trong thông điệp của Đức Thánh Cha về Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, có đoạn ngài viết:

Những kinh nghiệm bị gạt ra ngoài lề và tù đày đan xen với những cuộc đấu tranh nội tâm và bên ngoài dường như mâu thuẫn và thậm chí phủ nhận những gì họ đã thấy và đã nghe. Tuy nhiên, thay vì là một khó khăn hay trở ngại khiến họ lùi bước hoặc co cụm, những trải nghiệm đó thôi thúc họ biến những vấn đề, xung đột và khó khăn thành cơ hội để thực hiện sứ mạng.”

Vậy, bạn thân mến, là những thành viên trong gia đình Giáo hội, chúng ta đặc biệt được mời gọi thánh hóa môi trường mình đang sống, nỗ lực làm cho môi trường này trở thành môi trường Ki-tô giáo. Nói rõ hơn, chúng ta được giao cho sứ vụ kể về kinh nghiệm chúng ta được gặp và tin vào Chúa cho những người sống xung quanh chúng ta, để họ cũng được nghe và tin nhận Ngài, nhằm để hết thảy mọi người chúng ta được hưởng sự sống đời đời.

Quả vậy, “những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20). Đây là lập trường của các Tông đồ sau khi được nhận biết Đức Ki-tô, họ nhất quyết phải thuật lại cho những người chưa nhận biết Ngài. Lập trường này cũng đã trở thành thái độ sống của mọi Ki-tô hữu chúng ta. Vì thế, để sống tinh thần của Chúa nhật Truyền Giáo năm nay, ngoài việc cầu nguyện và đóng góp vật chất giúp việc truyền giáo của Giáo hội, chúng ta cũng tìm cách nói cho người khác biết về Chúa, về Đấng mà chúng ta tin thờ. Không đâu xa, chúng ta tiếp tục giới thiệu Chúa cho người thân trong gia đình và cho bạn bạn bè chúng ta.

Đây là một việc làm hết sức khó khăn, nhiều lúc chúng ta cảm thấy như là “impossible mission,” là điều không bao giờ thực hiện được. Nhưng hãy nhận biết rằng, những hạn chế và trở ngại này là cơ hội đặc biệt để chúng ta cầu xin Thần Khí của Chúa hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cũng xin Ngài luôn chúc lành và thánh hóa cho những người chống đối chúng ta.

Không việc gì mà Thiên Chúa không làm được, cũng như không thể để cho một ai trong gia đình chúng ta, trong người thân và bạn bè chúng ta bị loại khỏi vòng tay yêu thương của Chúa. Vì thế chúng ta cần nỗ lực hơn và luôn kiên nhẫn trong sứ vụ truyền giáo của mình.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và xin kính chúc mọi người có một Ngày Thế giới Truyền giáo đầy ý nghĩa.