Những người Công Giáo trẻ tuổi đã treo một biểu ngữ tuyên bố “Roma locuta, causa finita”, nghĩa là Rôma đã lên tiếng, vụ việc đã khép lại, bên dưới một lá cờ cầu vồng trên nhà thờ lâu đời nhất của Vienna.

Một video được đăng lên YouTube ngày 26 tháng 4 cho thấy những người trẻ tuổi leo lên tường của Nhà thờ St. Rupert vào ban đêm và treo một biểu ngữ với nội dung: “Chúa không thể chúc lành cho tội lỗi. Roma locuta, causa finita”.

Đoạn video giải thích rằng họ đã thực hiện hành động trên sau khi một lá cờ cầu vồng, còn được gọi là cờ tự hào LGBT, được treo từ tháp của nhà thờ để phản đối việc Bộ Giáo Lý Đức Tin nói “không” đối với việc chúc lành cho các kết hiệp đồng tính.

Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành một bản phúc đáp vào ngày 15 tháng 3 để trả lời câu hỏi, “Giáo hội có quyền chúc lành cho các kết hiệp đồng tính hay không?” Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời là ‘Không thể’ và phác thảo các lý luận của mình trong một lưu ý giải thích, kèm theo lời bình luận.

Văn bản giải thích, được ký bởi Đức Hồng Y Luis Ladaria, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và Đức Tổng Giám Mục Giacomo Morandi, thư ký của Bộ nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bao giờ ngừng chúc phúc cho tất cả “những con cái của Ngài trên đường lữ thứ trần gian”.

“Nhưng Ngài không và không thể chúc lành cho tội lỗi”.

Các nhà vận động ở Áo và Đức đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức một ngày chúc phúc cho những người đồng giới vào ngày 10 tháng 5 bất chấp tuyên bố của Vatican, được đưa ra với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Các bạn trẻ đã treo biểu ngữ phản đối cờ cầu vồng tại Nhà thờ Thánh Rupert nói với CNA rằng họ coi việc treo lá cờ cầu vồng là một “sự khiêu khích”.

“Một mặt, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng một hành động khiêu khích như vậy không thể được dung thứ ở Vienna và mặt khác, chúng tôi hy vọng rằng điều này có thể kích hoạt một số viên chức suy nghĩ lại.”

“Chúng tôi cũng nghĩ rằng một hành động như vậy có thể mang lại cho những người Công Giáo khác lòng can đảm và hy vọng. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng sẽ không cần có thêm hành động nào nữa, nhưng nếu có một hành động khác, thì nó sẽ xuất phát từ cùng một ý định, đó là bảo vệ đức tin Công Giáo.”
Source:National Catholic Register