Viện Y tế Quốc gia đã thông báo vào hôm thứ Sáu tuần trước rằng họ đang đảo ngược các giới hạn đối với nghiên cứu mô bào thai người đã được Chính quyền Trump đưa ra. Đức Tổng Giám Mục Joseph F. Naumann của tổng giáo phận Kansas City ở tiểu bang Kansas, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sinh của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố sau:

“Thi thể của những đứa trẻ bị giết do phá thai đáng được tôn trọng như bất kỳ người nào khác. Chính phủ của chúng ta không có quyền đối xử với những nạn nhân vô tội chết phá thai như một thứ hàng hóa có thể được lấy các bộ phận cơ thể để sử dụng trong nghiên cứu. Việc quảng bá và trợ cấp cho nghiên cứu có thể dẫn đến việc hợp pháp hóa bạo lực phá thai là điều vô luân. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng ta có thể thực hiện nghiên cứu khoa học hiệu quả và phát triển các phương pháp điều trị lâm sàng hữu ích mà không cần thu hoạch mô từ trẻ sơ sinh bị phá thai. Việc hàng triệu người Mỹ sử dụng tiền thuế của chúng ta để sử dụng cho nghiên cứu cộng tác với một ngành kỹ nghệ được xây dựng dựa trên việc cướp đi sinh mạng của những người vô tội cũng gây ra một sự xúc phạm sâu sắc đối với hàng triệu người Mỹ. Thay vào đó, tôi kêu gọi chính quyền Biden nên tài trợ cho các nghiên cứu không dựa trên các bộ phận cơ thể được lấy từ những đứa trẻ vô tội bị giết do phá thai.”
Source:USCCB