Dân chúng Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ việc nhân giống phôi người

Cho dù những tuyên bố mới đây của một số phòng thí nghiệm trên thế giới, đặc biệt ở Đại hàn và Anh quốc, về những “thành công” trong việc dùng phôi người và tế bào gốc cho các cuộc thí nghiệm, một cuộc thăm do dư luận được công bố tuần trước (16 tháng Năm) cho thấy dân chúng Hoa kỳ vẫn chống đối mạnh mẽ các cuộc thí nghiệm này.

Hơn ba phần tư dân chúng Hoa kỳ chống đối việc các nhà nghiên cứu nhân giống phôi người vì bất cứ mục đích nào: để giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có con hay tạo phôi cho các cuộc thí nghiệm y khoa. Cuộc thăm do dư luận này do Văn phòng Những Hoạt động Vì Sự sống trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thực hiện.

Chúng ta biết là từ tháng Ba Liên hiệp quốc đã ra tuyên ngôn thúc dục các quốc gia ngăn cấm mọi hình thức nhân giống phôi người. Một lệnh cấm toàn bộ đã được Hạ viện Mỹ thông qua hai lần với sự đồng tình ủng hộ của Tổng thống Bush, nhưng Thượng viện vẫn chưa lên tiếng. Cuộc điều tra dư luận mới đây cho thấy mọi tầng lớp dân chúng Hoa Kỳ đều ủng hộ lệnh cấm này.

Dư luận chung phản đối cách đặc biệt việc nhân giống phôi người rồi hủy diệt trong các thí nghiệm y khoa, cho dù những người ủng hộ phóng đại và phổ biến những tuyên bố cho rằng đây là một “tiến bộ” về y khoa. 77 phần trăm dân Mỹ phản đối việc này, trong khi có 15 phần trăm ủng hộ. 84 phần trăm phản đối việc nhân giống để tạo ra những bào thai cho các cặp hiếm muộn, trong khi có 10 phần trăm ủng hộ.

Các câu hỏi được đặt ra trong cuộc thăm do dư luận này là một phần của cuộc thăm do toàn quốc do Cơ quan Nghiên Cứu Truyền thông Quốc tế thực hiện. Kết quả của cuộc thăm do là sác xuất của những cuộc phỏng vấn qua điện thoại 1000 người trưởng thành.