“Câu trả lời cho một quốc gia bị chia rẽ không phải là một Giáo Hội bị chia rẽ. Tôi nghĩ điều mà chúng ta cần phải có là một cuộc đối thoại nhất quán,” Cha Eugene Cho, chủ tịch “Bread for the World”, nghĩa là “Bánh Cho Trần Gian”, nói.

Nhận xét của ngài được đưa ra trong cuộc thảo luận trực tuyến hôm thứ Năm do Sáng kiến về Tư tưởng Xã hội Công Giáo và Đời sống Công cộng của Đại học Georgetown tổ chức với mục đích bàn về cách đức tin có thể hướng dẫn đất nước vượt qua thời kỳ hỗn loạn này.

Đối với Cha Cho, câu trả lời cho vấn đề nằm trong lời Chúa kêu gọi chúng ta yêu thương tất cả mọi người, chứ không chỉ những người mà chúng ta đồng ý.

“Chúng ta được kêu gọi để yêu tất cả mọi người, chứ chúng ta không chỉ được kêu gọi để yêu những người giống tôi, nghĩ giống tôi, cảm thấy giống tôi, tôn thờ như tôi; và tôi nghĩ chúng ta thậm chí nên công nhận cả những người không bầu như mình. Đây là những việc thực sự, thực sự khó khăn để thực hiện, nhưng theo Chúa Giêsu là một thử thách”.

Cuộc đối thoại mà Cha Cho đề nghị có thể là khó. Một trong những nguyên tắc của đối thoại là tìm ra những điểm chung giữa hai bên trong khi vẫn giữ được bản sắc của mình, chứ không phải là từ bỏ căn tính của mình để dĩ hòa vi quý. Như thế, không phải là đối thoại mà là đầu hàng. Ngay khi các Giám Mục trình bày giáo lý Công Giáo về cấm phá thai, linh mục James Martin, người cổ động cho ông Joe Biden, lập tức chụp mũ các ngài là dùng thứ “ngôn ngữ khinh miệt và thậm chí là mất nhân tính” và đòi hỏi rằng “Sai lầm của các nhà lãnh đạo Công Giáo phải được sửa chữa, đó là sai lầm mà Giáo Hội bây giờ cần phải ăn năn.” Mở miệng ra nói đến tín lý thì bị chụp ngay cho cái mũ là tung ra các diễn từ thù hận. Như thế thì khó đối thoại lắm.

Kathleen Domingo, lãnh đạo văn phòng phò sinh, công lý và hòa bình tại Tổng giáo phận Los Angeles, có vẻ thực tế hơn Cha Cho. Cô nghĩ các Giám mục Hoa Kỳ là những nhà lãnh đạo phi chính trị sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc gắn kết mọi người lại với nhau. Và cô nói rằng vấn đề phải bắt đầu với việc mở ra một mối quan hệ như thế nào đó với ông Joe Biden.

Cái khó là Biden là một người Công Giáo nhưng lại ủng hộ phá thai.

Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ cùng với một số cá nhân các giám mục đã lên tiếng phản đối những quan điểm này. Một nhóm làm việc đã được thành lập tại cuộc họp thường niên của hội đồng giám mục năm nay để giúp điều hướng mối quan hệ.

“Một điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu bốn năm tới xảy ra một cuộc chiến giữa Biden và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ”.

Xét đến hoàn cảnh cụ thể hiện nay khi đảng Dân Chủ của ông Joe Biden đã nắm được cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp, Kathleen Domingo nói: “Đã đến lúc chúng ta phải van xin ông ấy. Xin làm ơn, thưa ngài Biden, đừng biến việc phá thai trở thành tâm điểm trong nhiệm kỳ tổng thống của ông”.

“Chúng ta có lẽ sẽ không thể thay đổi ý định của ông ta về việc phá thai. Nhưng nếu ông ta không quyết liệt chạy theo điều đó thì chúng ta có thể cùng nhau làm những việc rất quan trọng.”


Source:Crux