Ăn uống rất quan trọng để giúp con người sống. Nhưng quan trọng hơn là sống thế nào. Sống có ý nghĩa mới làm cho việc ăn để sống của con người khác con vật.

Lời Chúa tuần này cho thấy 3 mục đích của ăn để sống tự do, gắn bó, và đời đời.

1. Ăn để sống tự do. Bài Sách Thánh thứ nhất kể chuyện Chúa giải thoát dân Người khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, rồi chăm lo cho dân ăn manna trong sa mạc, để tiến về miền đất hứa tự do. Vì miếng ăn cốt để sống mà mất tự do thì khác gì con chim bị nhốt trong lồng. Con người ăn để sống tự do.

2. Ăn để sống gắn bó. Bài Sách Thánh thứ hai thánh Phaolô bảo ăn là để sống gắn bó với Chúa và với nhau qua hình ảnh mọi người cùng chia sẻ 1 tấm bánh, mọi người như các chi thể gắn bó trong một thân thể. Làm người ăn để sống gắn bó với nhau. Chứ vì miếng ăn mà lại đi tranh giành, cắn xé, chia rẽ, thì đó là loài vật mất rồi!

3. Ăn để sống đời đời. Bài Phúc Âm tỏ lộ đỉnh cao của đời sống. Trần gian này không thiếu những kẻ ích kỷ “chỉ biết ăn người”, ngược lại, Chúa Giêsu quảng đại ban tặng chính Ngài làm của ăn cho nhân loại. Chúa không lo lắng đồ ăn cho Ngài, mà chỉ lo biến mình thành đồ ăn cho người khác được sống đời đời. Con người ăn Chúa, sống hy sinh quảng đại giống Chúa thì chắc chắn sẽ sống đời đời bất tử.

Nhân loại hôm nay đang ở trong xã hội tiêu thụ, con người nhiều khi chấp nhận mất tự do, bỏ gắn bó, chẳng có đời sau, để miễn sao được ăn no, ăn ngon, ăn sang, càng hưởng thụ nhiều càng thấy đã. Còn Chúa thì khác, Ngài ban tặng chính Mình Máu Ngài cho nhân loại ăn để sống tự do, gắn bó và đời đời. Amen.