Đức Thánh Cha nói với Phong trào canh tân Đặc sủng: Chúng ta có thể chấm dứt được cơn đại dịch của đói nghèo.

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi một thông điệp video tới Phong trào canh tân Đặc sủng (CHARIS) vào đêm trước Lễ Hiện xuống. ĐTC cảnh báo rằng cuộc sống sau cơn đại dịch sẽ không còn giống như hiện nay, nên chúng ta phải nắm lấy cơ hội này mà làm thăng tiến cuộc sống của những người nghèo khổ dễ bị tổn thương!

(Tin Vatican)

Trong thông điệp video của ĐTC gửi cho Phong trào canh tân Đặc sủng (CHARIS), Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta sẽ đổi mới, sẽ tái tạo, và chữa lành mỗi người chúng ta.

Phong trào canh tân Đặc sủng (CHARIS) được thành lập bởi Thánh bộ đặc trách về Giáo dân, Gia đình và Đời sống vào năm 2018 nhằm thúc đẩy sự hiệp nhất và giao tiếp giữa các thực tại của những đặc sủng khác nhau của người Công Giáo.

Không ai có thể tự cứu mình

Đức Thánh Cha cho hay: Chúa Thánh Thần đến để chữa lành vết thương của chúng ta, kể cả những vết thương chúng ta gây ra cho nhau, hầu biến chúng ta "thành những" môn đệ trung kiên can đảm loan truyền Tin Mừng cho Chúa Giêsu.

Ngày nay chúng ta cần Thánh Thần hơn bao giờ hết, Đức Thánh Cha tiếp tục. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy đau khổ, đầy thương tổn! Nỗi đau này được lộ rõ nơi những người nghèo trong xã hội. Giữa một thế giới đầy bất an, con người chúng ta cần Chúa Giêsu và chính chúng ta phải là chứng nhân cho Chúa.

Đức Thánh Cha tiếp: Để làm chứng cho Chúa, chúng ta cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để mở mang tâm lòng chúng ta ra trước những cảm nghiệm của cơn đại dịch này. Cảm nghiệm đó, theo ĐTC là chúng ta không thể tự cứu mình được một cách đơn lẻ!

Đức Thánh Cha khuyến cáo: Nếu chúng ta đánh mất một xã hội công bằng và Kitô giáo, thì khi chúng ta thoát được cơn đại dịch này, chúng ta sẽ không thể lấy lại được những đặc điểm này, vì lúc đó, mọi sự nó rất khác biệt!

Đức Thánh Cha xác quyết: Tất cả những đau khổ này sẽ không có ích gì nếu chúng ta không xây dựng được một xã hội công bằng hơn, Kitô giáo hơn!

Nếu chúng ta không nỗ lực chấm dứt được cái cơn đại dịch đói nghèo trên thế giới, thì ở mỗi quốc gia, mỗi thành phố của chúng ta, giai đoạn này sẽ trôi qua một cách vô ích!

Không ai trong chúng ta có thể bảo đảm được rằng sau cơn đại dịch này; chúng ta sẽ trở lại một cuộc sống tốt hơn hoặc tệ hơn. ĐTC tự hỏi: Liệu bạn có muốn một cuộc sống tốt hơn hay tệ hơn sau cơn đại dịch này?

Đức Thánh Cha Phanxicô nói chính vì lý do này mà chúng ta mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần - vì Ngài có thể biến đổi trái tim của chúng ta và giúp chúng ta thoát ra vượt ra khỏi cảnh trạng hiện nay để đạt được một thế giới tốt hơn.

Được Chúa Thánh Thần nâng đỡ

Trở nên tốt hơn có nghĩa là thể hiện những gì Chúa Giêsu phán: "Khi Ta đói, các ngươi đã cho ăn”. Nhiệm vụ này được ủy thác cho mọi người, ngay cả những thành viên trong Phong trào canh tân Đặc sủng (CHARIS), những người mời gọi kẻ khác tới với Thần Linh Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết thúc bức diện văn của Ngài bằng nhắc nhớ lại những lời mà Đức thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã dùng để công bố Công đồng Vatican II, điều mà Phong trào canh tân Đặc sủng (CHARIS) nằm lòng: “Hãy đổi mới điều kỳ diệu trong bạn trong thời điểm của Lễ Ngũ tuần mới này".

Cuối cùng, Đức Thánh Cha lặp lại mong ước của Ngài nhận được quyền năng của Chúa Thánh Thần ban trong ngày lễ Ngũ tuần. Có thế, chúng ta mới có thế biến những đau buồn sầu khổ của cơn đại dịch thành những điều tốt lành hơn trước.