Lần đầu tiên Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã chính thức xác nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô không nhiễm coronavirus và việc thử nghiệm gần đây của 170 nhân viên Tòa Thánh cho thấy chỉ có một trường hợp mới nhiễm bệnh.

Điều này đưa tổng số trường hợp coronavirus liên quan đến quốc gia Thành Vatican lên tới sáu trường hợp.

“Tôi có thể xác nhận rằng cả Đức Thánh Cha và các cộng tác viên gần nhất của ngài đều cho kết quả âm tính trong các xét nghiệm”, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh tuyên bố.

Sáu trường hợp dương tính bao gồm một linh mục sống trong cùng nhà trọ Santa Martha với Đức Thánh Cha Phanxicô. “Vị linh mục này làm việc tại Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã bị cách ly ngay khi ngài trình bày các triệu chứng của coronavirus,” ông Bruni nói.

Vị linh mục mà ông Bruni đề cập đến là Đức Ông Gianluca Pezzoli, 58 tuổi.

Cuộc sống của Đức Giáo Hoàng hiện nay bị giới hạn trong một vài không gian: vào buổi sáng, ngài cử hành thánh lễ một mình trong nhà nguyện với ba thư ký và ăn trưa một mình trong phòng. Ngài vẫn tiếp khách nhưng rất hạn chế và tham dự các cuộc họp trong Dinh Tông Tòa, chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật và trình bày bài giáo lý cho buổi tiếp kiến chung hàng tuần giờ đây được truyền hình từ thư viện của Dinh Tông Tòa.


Source:Catholic News Agency