Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Trong những tuần sắp tới, chúng ta sẽ theo gót Chúa Giêsu trên bước đường truyền giáo từ Galiêa đến Giêrusalem. Để đi với Ngài, đòi hỏi chúng ta phải khướt từ những gì cản lối chúng ta bước đi theo Ngài.

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta những lo âu của Chúa về những ai lo lắng về của cải đời nầy thái quá: sức khoẻ, tài năng, tiền bạc, danh vọng... Câu chuyện người quản lý bất trung đã dùng tiền của đời nầy mua lấy bạn hữu. Nhưng người tôi tớ trung thành của Chúa không thể làm thế được. Một là làm tôi tớ Thiên Chúa hai là làm tôi tiền của đời nầy.

Chúng ta cầu xin Chúa ơn khôn ngoan xử dụng của cải đời nầy và cách thức giữ đạo trong thế giới hưởng thụ hôm nay. Biết chọn Chúa làm cứu cánh của đời mình, là nguồn phúc thật đời sau.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Amos cảnh cáo dân chúng thời của ngài đã quá bận tâm, lo lắng, tích lũy của cải đời nầy. Có thể một khoảng thời gian nào đó, vì quá bận làm ăn, chúng ta bỏ cả kinh hôm sớm mai và cả lễ Chúa Nhật nữa. Mời anh chị em suy nghĩ khi nghe bài đọc thứ nhất hôm nay.

TRƯỚC BÀI II:
Bài đọc hôm nay chính là nguồn gốc cho những hình thức của các lời nguyên giáo dân mà công đồng Vaticanô II đã lấy và áp dụng vào thánh lễ sau kinh Tin Kính. Tất cả những lời nguyện không chỉ hướng đến cá nhân mà còn hướng đến tha nhân.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu kết án tên đầy tớ bất lương. Phần chúng ta, trOng đời sống thường nhật hãy cố gắng phát huy những điều sau đây: THÀNH THẬT, CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI. Phát huy cho chính mình và dạy con cháu sống chính điều mà chúng ta đã phát huy.


Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ II hôm nay đã nhắc nhở: không chỉ cầu nguyện cho cá nhân mà cho toàn thể anh chị em, cộng đoàn nhân loại. Giờ đây, chúng ta theo lời chỉ dẫn của thánh nhân, dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện sau đây:

1. Xin cho các nhà lãnh đạo tinh thần, luôn loan truyền sự công bằng và bác ái cho thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, biết xử dụng quyền hành trần thế Chúa ban đem lại cho con dân trong xứ sở, quốc gia của họ, sự no cơm ấm áo, an bình và thịnh vượng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Với tâm hồn quảng đại, xin cho chúng ta biết đáp lại những nhu cầu cần thết của tha nhân, trong hoàn cảnh và điều kiện của chúng ta đang có. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những bậc làm cha mẹ, ông bà cô bác luôn thông truyền cho cho con cái cháu chắt, thế hệ tương lai sự THÀNH THẬT, CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI đối với tha nhân. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tín hữu đã qua đời, những linh hồn mồ côi không còn ai để nguyện cầu, được hưởng lòng từ bi của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Chúng con là những tôi tớ của Chúa, là những người được Chúa giao phó coi sóc và xử dụng tài năng của Chúa cách khôn ngoan. Xin cho chúng con là những người quản lý trung thành cho đến khi Chúa lại đến. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen