Hơn lúc nào hết, hầu như khắp nơi trên thế giới lúc này , kể cả trong tôn giáo, đều nói đến việc phải bảo vệ công trình sáng tạo thiên nhiên. Vì môi trường ngôi nhà thiên nhiên đang lâm vào tình trạng bị phá hủy mang đến những hậu qủa gây nguy hiểm cho sức khoẻ đời sống của mọi sinh vật kể cả con người.

Các chính phủ các nước đưa ra những biện pháp cùng dự án tầm vóc quốc gia và quốc tế theo chiều kích nhắc nhở gíao dục thay đổi cách thế sinh hoạt, cùng cả luật lệ nghiêm cấm, nhằm ngăn chặn sự hủy hoại môi trường sinh sống ngôi nhà thiên nhiên.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhân danh Giáo hội đưa ra lời kêu gọi:

„ Những tảng băng tan chảy, trình trạng nước dùng trở nên thiếu, sự bê trễ việc gìn giữ kho nước dự trữ và sự xuất hiện chất nhựa nylon, cùng những vụn nhỏ từ chất nhựa nylon trong biển cả là những thực tế gây nên sự lo nghĩ cần thiết không được tiếp tục như thế nữa. Chúng ta đang trong tình trạng báo động khẩn trương về khí hậu xấu nóng lên do chính chúng ta tạo ra. Tình trạng này đe dọa thiên nhiên, sự sống mọi loài cùng cả chính sự sống riêng chúng ta nữa.

Chúng ta quên nguồn gốc cân rễ của mình là được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa ( St 1,27). Tất cả anh chị em cùng được tạo dựng cùng chung sống trong ngôi nhà này. Chúng ta không được tạo dựng để sống riêng lẻ như là ông chủ tự do riêng một mình. Nhưng Đấng Tạo Hoá đã ấn định và muốn chúng ta cùng chung trong một mạng lưới, nơi đó có hàng triệu hằng hà sa số các loài thụ tạo sinh sống do Thiên Chúa vì tình yêu thương tạo dựng nên.

Đã đến thời điểm chúng ta khám phá lại ơn kêu gọi của mình là con Thiên Chúa, là anh chị em cùng chung sống và là người gìn giữ bảo vệ công trình sáng tạo thiên nhiên.

Đây cũng là thời điểm ăn năn thống hối trở về với nguồn gốc căn rễ : Chúng ta là những tạo vật yêu thương của Thiên Chúa. Người kêu gọi chúng ta trong tình thương yêu, hãy qúi trọng sự sống, hãy sống trong cộng đoàn, cùng trong tương quan liên đới với công trình sáng tạo thiên nhiên.“ ( Giáo Hoàng Phanxico, Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình sáng tạo thiên nhiên 01. 09.2019).

Trước Quốc Hôi nước Đức , Bà Thủ Tướng Angela Merkel đã đưa lời kêu gọi việc bảo vệ môi trường công trình thiên nhiên là „ thách đố đòi hỏi của nhân loại“.

Công trình thiên nhiên do Thiên Chúa đã tạo dựng nên cho con người cùng mọi loài trong đó sinh sống ( St 1, 1-31). Nhưng trong dòng lịch sử nhân loại, con người đã đang khai thác làm ô nhiễm, gây ra sự phá hủy công trình thiên nhiên. Con người đánh mất điều căn bản cho chính sự sống của mình. Và bây giờ giật mình thức tỉnh, con người trong hoang mang lo sợ đi tìm lại điều căn bản cho sự sống đang dần bị tàn phá gây ra tình trạng mất mát .

Trong Phúc âm Chúa Giêsu nói đến hình ảnh này qua dụ ngôn một bà góa mất một đồng tiền. Lập tức bà đốt đèn, quyét nhà lục lọi khắp nơi tìm cho bằng được đồng tiền đã bị rơi mất. Và khi tìm lại được, bà mừng rỡ hân hoan khôn tả xiết. ( Lc 15, 8-9).

Thánh giáo phụ Gregor thành Nyssa có suy tư hình ảnh đồng tiền bà góa đánh mất như là hình ảnh Chúa Kitô. Và theo các nhà tâm lý có thể đồng tiền mất đó là chính mình. Ai đánh mất chính mình, họ xa vắng trung tâm điểm, thiếu đi sức lực và sự trong sáng.

Và Thánh giáo phụ Gregor cho rằng ngọn đèn bà ta thắp lên là hình ảnh của trí khôn. Bà ta cần ánh sáng của lí trí, để bóng tối của sự lo sợ, của sự thiếu hiểu biết được soi sáng cho sáng tỏ ra. Và qua đó tìm lại được điều đã mất thất lạc.

Thánh sử Luca khi viết thuật lại dụ ngôn này, chắc nghĩ đến ánh sáng của đức tin. Và qua đó trí khôn được soi sáng.

Chúng ta người tín hữu Chúa Kitô luôn cần ánh sáng của Thiên Chúa, để đi tìm trong tâm hồn mình đồng tiền đã thất lạc mất là Chúa Kitô.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long