Từ mấy năm nay, nhất là từ hai năm qua, việc bảo vệ gìn giữ công trình thiên nhiên là chương trình thời sự được nói đến nhiều trong mọi lãnh vực chính trị, kinh tế cũng như tôn giáo. Vì những thảm họa xảy ra tàn phá thiên nhiên ngày một nhiều, một lớn rộng cùng khắp nơi trên trái đất.

Những kêu gọi khẩn thiết của các phong trào đoàn thể, như phong trào Fridays for future do cô bé Greta Thunberg phát động từ một năm qua khắp Âu châu, và đang lan rộng khắp nơi trên thế giới: Xin ngừng khai thác phá hủy làm hư hại thiên nhiên! Xin hãy gìn giữ xây dựng công trình sáng tạo thiên nhiên cho thế hệ tương lai!

Từ 1989 Giáo hội Chính Thống giáo đã lấy ngày 01.Tháng Chín hằng năm là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ gìn giữ công trình sáng tạo.

Và ngày 06.08.2015 Đức Giáo Hoàng Phanxico cùng với Giáo hội Chính Thống cũng chọn ngày 01.09. hằng năm kêu gọi cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình sáng tạo thiên nhiên.

Chương trình này không chỉ nói lên khía cạnh đạo đức thiêng liêng. Nhưng òn mang chiều kích văn hóa xã hội căn bản sâu rộng cho đời sống con người, cũng như thú vật và thảo mộc. Vì công trình sáng tạo thiên nhiên là ngôi nhà Đấng Tạo Hoá Thiên Chúa tạo dựng và hằng luôn nuôi dưỡng cho mọi loài thụ tạo sống trong đó qua mọi thế hệ.

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã đưa ra ý cầu nguyện trong thánh Chín 2019: „ Xin cho các chính trị gia, khoa học gia và kinh tế gia cùng nhau hoạt động để bảo vệ biển cả và đại dương của thế giới này.“

Có nhiều hình ảnh phóng sự nói về thảm họa rác chất nhựa nylon vứt tuôn thải trong lòng biển cả đại dương. Những chất rác này gây ô nhiễm môi trường nước biển rất nguy hiểm cho các loài cá, chim sống nơi đó.

Hành tinh trái đất con người sinh sống được bao phủ bởi 70% bằng nước. Nhưng khắp nơi các vùng biển cả càng có nhiều rác thải chất nhựa nylon bơi lởn vởn trong nước biển. Những loài chim biển, loài cá, loài động vật sống trong đó hoặc ăn nuốt phải bao nhựa, hoặc bơi vướng mắc vào bao chất nhựa không bơi tiếp được…sẽ chết ngạt vì không thở được, không tiêu hóa được.

Rồi những vụn nhỏ liti từ chất nhựa nylon nghiền nát thải chảy xuống lòng biển đại dương cũng gây hiểm họa cho môi trường sinh sống của các loài sinh vật sống trong đó.

Thảm họa rác thải chất nhựa bao lnylon, chất nhựa cực nhỏ liti nơi biển cả nhiều gây thảm họa cho môi trường sinh thái đã tới mức lằn báo động đỏ: rác chất nhựa thải ra biển cả là chất độc cho mọi sinh vật.

Thị trường EU bên Âu Châu đưa ra luật giảm dần tới mức cấm không được dùng bao nylon chất nhựa nữa, và nhiều nơi trên thế giới đang phát động việc này. Những luật lệ biện pháp ngăn cấm như thế giúp góp phần bảo vệ công trình sáng tạo thiên nhiên nước biển cả đại dương đang bị làm cho trở nên độc hại.

Đức Giáo Hoàng Phanxico ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình thiên nhiên hôm 01.09.2019 đã gửi đi sứ điệp . Trong đó ngài viết:

„ Những tảng băng tan chảy, trình trạng nước dùng trở nên thiếu, sự bê trễ việc gìn giữ kho nước dự trữ và sự xuất hiện chất nhựa nylon, cùng những vụn nhỏ từ chất nhựa nylon trong biển cả là những thực tế gây nên sự lo nghĩ cần thiết không được tiếp tục như thế nữa. Chúng ta đang trong tình trạng báo động khẩn trương về khí hậu xấu nóng lên do chính chúng ta tạo ra. Tình trạng này đe dọa thiên nhiên, sự sống mọi loài cùng cả chính sự sống riêng chúng ta nữa.

Chúng ta quên nguồn gốc cân rễ của mình là được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa ( St 1,27). Tất cả anh chị em cùng được tạo dựng cùng chung sống trong ngôi nhà này. Chúng ta không được tạo dựng để sống riêng lẻ như là ông chủ tự do riêng một mình. Nhưng Đấng Tạo Hoá đã ấn định và muốn chúng ta cùng chung trong một mạng lưới, nơi đó có hàng triệu hằng hà sa số các loài thụ tạo sinh sống do Thiên Chúa vì tình yêu thương tạo dựng nên.

Đã đến thời điểm chúng ta khám phá lại ơn kêu gọi của mình là con Thiên Chúa, là anh chị em cùng chung sống và là người gìn giữ bảo vệ công trình sáng tạo thiên nhiên.

Đây cũng là thời điểm ăn năn thống hối trở về với nguồn gốc căn rễ : Chúng ta là những tạo vật yêu thương của Thiên Chúa. Người kêu gọi chúng ta trong tình thương yêu, hãy qúi trọng sự sống, hãy sống trong cộng đoàn, cùng trong tương quan liên đới với công trình sáng tạo thiên nhiên.“ ( Giáo Hoàng Phanxico, Ngày thế giới cầu nguyện cho việcbảo vệ công trình sáng tạo thiên nhiên 01. 09.2019).

Phụng vụ Giáo Hội Công Giáo trong tháng Chín có ba ngày lễ kính Đức Mẹ Maria: ngày 08.09. sinh nhật Đức Mẹ Maria, ngày 12.09. kính tên Đức Mẹ Maria và ngày 15.09. kính bảy sự thương khó Đức Mẹ Maria.

Tên Đức Mẹ Maria theo nguyên ngữ tiếng Do Thái là „Miriam“ không có liên quan gì tới tiếng Do Thái „Jam“ có nghĩa là „biển“. Nhưng có bài hát lại ca tụng Đức Mẹ là ngôi sao biển như bài Maris Stella. Bài hát tiếng Việt Nam „Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn…“

Tâm tình lời bài hát này là lời cầu xin với niềm hy vọng cậy trông cùng Đức Mẹ phù hộ che chở cho đời sống được bình an được chúc phúc nơi cửa thiên đàng: felix caeli porta.

Và đồng thời cũng nói lên Đức Mẹ như ngôi sao chỉ đường phương hướng cho đời sống trên sóng nước biển cả trần gian.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long