Tóm tắt các lý lẽ của công tố và bào chữa

584 Từ bản tóm tắt các bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa này, người ta có thể thấy rằng, như tôi đã nói nhiều lần, lý lẽ của công tố hoàn toàn dựa trên bằng chứng của người khiếu nại. Bất chấp sự kiện không có sự hỗ trợ độc lập nào cho trình thuật của người khiếu nại, công tố vẫn đã dựa vào sự khả tín và có thể tin cậy của ông này để thuyết phục bồi thẩm đoàn, quá sự nghi ngờ hợp lý, về tội lỗi của đương đơn.

585 Lý lẽ của bên bào chữa, mặt khác, thực tế là phức tạp. Ở một mức độ đáng kể, nó bao gồm sự kết hợp các bằng chứng được đưa ra bởi một số nhân chứng chủ chốt (Portelli và Potter, và ở mức độ thấp hơn, McGlone) cũng như bằng chứng của khoảng 20 nhân chứng khác, tất cả đều được mời bởi công tố theo yêu cầu của bên bào chữa.

586 Portelli và Potter cả hai đều nói rằng họ có một ký ức rõ ràng và chuyên biệt về cả hai ngày duy nhất vào tháng 12 năm 1996, trong đó biến cố đầu tiên có thể xảy ra. Bằng chứng của họ bác bỏ khả thể có thể xảy ra trong bất cứ điều gì dù là xa xôi giống như trình thuật của người khiếu nại. Bằng chứng của McGlone, nói chung, ủng hộ bằng chứng được đưa ra bởi Portelli và Potter, mặc dù nó có phạm vi hạn chế hơn, giới hạn vào một trong hai ngày đó.

587 Ngoài ra, còn có bằng chứng của nhiều nhân chứng đã chứng thực về các vấn đề thực tế, được các nhà bình luận mô tả là ‘thói quen và tập tục’ (Mallinson, Cox, Finnigan, Connor, hai người thuộc gia đình Dearing, Parissi và Bonomy). Bằng chứng của họ, nếu được chấp nhận, có xu hướng mạnh mẽ phủ nhận trình thuật của người khiếu nại, mặc dù không trực tiếp như bằng chứng của Portelli, Potter và McGlone.

588 Tất nhiên, cũng có những bằng chứng khác nghi ngờ lý lẽ của công tố. Có bằng chứng tin đồn về người mẹ của cậu bé kia, vì cậu ta đã phủ nhận việc bị lạm dụng tình dục tại Nhà thờ Chính tòa trong khi là thành viên của ca đoàn. Có một tuyên bố về các sự kiện đã được thống nhất, tuyên bố, mà khi tôi đọc nó, không có cách chi có lợi cho lý lẽ công tố. Cuối cùng, có việc ghi chép cuộc phỏng vấn đương đơn, trong đó ông phủ nhận việc phạm các vi phạm được cáo buộc chống lại ông.

Kỳ tới: Cơ sở 1 - phán quyết của bồi thẩm đoàn không hợp lý hoặc không thể được chống đỡ bằng các bằng chứng