Xưa nay trong lịch sử nhân loại cung cách sống lòng khiêm nhường luôn được đề cao nhắc nhở. Nếp sống lòng khiêm nhường đi liền vào đời sống làm người trên trần gian chiều hướng thượng lên Thiên Chúa nơi trời cao và chiều ngang đường chân trời với con người đồng loại.

Sách Huấn Ca, sách văn chương giáo dục của người Do Thái và là sách Kinh Thánh của Công Giáo, nói đến nếp sống này:

„ Con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.“ ( Hc 3, 18.20).

Nếp sống lòng khiêm nhường mang lại ý nghĩa gì cho đời sống?

Nói đến sống khiêm nhường, thường hay nghĩ đến cung cách sống rụt rè tự hạ thấp mình xuống, làm mình như bé nhỏ lại, hay sống yên lặng làm thinh…và nếu chỉ như thế thì tiêu cực qúa. Không, không nếp sống lòng khiêm nhường không như thế, mà còn phản chiếu nếp sống sự chân thật, sự tích cực đời sống nữa.

Lòng khiêm nhường theo tiếng latinh là „Humilitas“, trong chữ này có chữ „Humus“ có nghĩa là đất, nền nhà, nền thửa ruộng vườn.

Những nhu cầu căn bản hằng ngày của con người như hơi thở, ngủ nghỉ, ăn uống, nhà vệ sinh nói lên rõ nét: Con người, đời sống ngươi cần có những nhu cầu và là loài chóng qua, ngươi thuộc về đất! Ngươi không cám ơn mình. Ngươi là tạo vật được tạo dựng từ đất. Dẫu vậy ngươi là người được yêu mến và được tạo thành do ý muốn của Đấng tạo dựng nên ngươi… Đấng tạo Hoá đã ban cho ngươi sự sống. Vậy nếu ngươi sống lòng khiêm nhường, là ngươi sống lòng chân thành nhận biết Người!

Nếp sống như thế không là cung cách làm cho bị mất nhân cách bị hạ nhục xuống hàng thấp bé, nhưng là cung cách được giải thoát. Người trồng cây làm vườn, nhất là những người sống nghề nông trồng tỉa hoa mầu đều biết sự quan trọng và gía trị của nền đất, và sự phong phú tươi tốt của hạt giống có thể nẩy nở phát triển khi được gieo xuống thửa ruộng nền đất tốt mầu mỡ.

Huminlitas, lòng khiêm nhường, là cung cách căn bản nâng đỡ nếp sống con người. Nếp sống lòng khiêm nhường nhận Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên mình là cung cách sống lòng kính trọng Thiên Chúa, cùng không làm cho trở nên thấp bé kém cỏi, nhưng nói lên sự cao cả của mình.

Lòng khiêm nhường - Humilitas - ăn rễ sâu nơi nền đất mang lại thực phẩm sức sống trong tương quan với Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên con người cùng nuôi sống họ.

Nếp sống lòng khiêm nhường của con người nói lên rõ nét con người là một loài thụ tạo bất toàn và chóng qua. Họ biết mình tùy thuộc vào Thiên Chúa, Đấng cao cả hơn tất cả và có bổn phận cám ơn Người luôn mãi. Đó là chương trình đời sống, và là cánh đồng học hỏi suốt dọc đời sống mình. Thửa đất tốt mầu mỡ hứa hẹn mang lại kết qủa mùa màng thu hoạch dồi dào.

Humilitas, nếp sống lòng khiêm nhường là nghệ thuật sống. Nó giúp giải thoát con người khỏi áp lực đòi hỏi do chính mình đề ra muốn một mình hơn, là trung tâm của tất cả.

Humilitas, nếp sống lòng khiêm nhường không làm cho đời sống bị đè bẹp hạ thấp, nhưng nâng cao lên và cho có gía trị qúi báu.

Nếp sống lòng khiêm nhường là cung cách sống tình liên đới với người khác cùng sống lòng bác ái với tha nhân.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long