Đền thờ Chúa giáng sinh bên Bethlehem chỉ có một cửa ra vào mà lại nhỏ chật hẹp nữa, nó chỉ cao 1,20 mét. Vì thế khách hành hương người lớn đến đây từng người một phải cúi mình cong lưng xuống đi chui qua lối cửa chật hẹp này mới vào bên trong đền thờ được.

Trong phúc âm Chúa Giêsu cũng nói đến hình ảnh cửa chật hẹp là lối đi vào nước Thiên Chúa.

Nhưng cửa hẹp vào nước trời như Chúa Giêsu nói là cửa như thế nào?

Hình ảnh cửa chật hẹp nơi đền thờ Chúa Giêsu giáng sinh bên Bethlehem mà nhiều người đã có kinh nghiệm đi qua gợi lên cảm giác vừa đạo đức về cung cách sống lòng khiêm nhượng trước nhà Chúa, và cũng vừa có cảm giác hơi khó chịu ái ngại vì như phải làm cho mình bé nhỏ lại qua khom lưng cúi mình xuống. Nhưng đàng sau hình ảnh cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói đến còn ẩn chứa sứ điệp quan trọng nữa.

Người nào muốn đến gần Thiên Chúa, muốn vào sống trong nước Thiên Chúa, họ phải sống cố gắng hy sinh như sức lực họ có. Cố gắng hy sinh hết sức lực không theo ý nghĩa con người chúng ta nghĩ tưởng. Không phải người mạnh nhất, nhanh nhẹn nhất hay thông giỏi tài trí nhất thành công đi vượt qua cửa hẹp, nhưng là người sống ngay chính trong sự cố gắng sống hòa bình bác ái với người khác và chân thành tận đáy lòng muốn đến gần Thiên Chúa. Ai sống theo điều công chính, họ thực thi ý Thiên Chúa, người đó có thể qua cửa hẹp vào tới được nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu qua sứ điệp hình ảnh cửa hẹp trông đợi nơi con người nhiều hơn cung cách sống hình thức lề luạt đạo đức mặt tiền bề ngoài. Cuộc sống hằng ngày cần phải phản chiếu đức tin vào Thiên Chúa, và sự tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa cho đời sống ăn rễ sâu trong tâm hồn.

Cố gắng, nhưng không phải là người thứ nhất, nhanh nhất, hảo hạng nhất, như trò chơi ở vườn trẻ. Mỗi người là công trình hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng trong đời sống đừng cho mình luôn luôn là quan trọng, chỉ luôn luôn nghĩ tới mình và chỉ qui hướng lo cho mình. Cung cách sống như thế sẽ tạo mang đến nguy cơ sống kiêu hãnh trên người khác. Và như thế không thể đi qua được cửa hẹp mà vào nước trời với Chúa được.

Chúa Giêsu qua dụ ngôn hình ảnh cửa hẹp để vào nước Thiên Chúa không lọai bỏ ai ra ngoài. Nhưng muốn kêu mời tất cả mọi người từ khắp bốn phương trời không trung trái đất đến cùng có chỗ tham dự vào bàn tiệc trên nước Thiên Chúa.

Sự chen lấn tranh dành mạnh được yếu thua, hay nếp sống ích kỷ không có thể chiếm được chỗ trong bàn tiệc nước Chúa. Cả những ai chỉ sống theo luật lệ hình thức mặt tiền bên ngoài cũng không thể.

Lời mười gọi của Chúa là món qùa tặng. Và con người chúng ta là người trước nhất, hay thuộc vào người sau cùng, điều đó nằm trong bàn tay của Thiên Chúa.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long