PARIS VỀ ĐÊM
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Paris đêm huyền diệu
Ánh đèn màu mờ ảo lung linh
Anh vẫn đi tìm em
Đi tìm hoài như một kẻ vô tâm
(Trích thơ của Tôn Thất Phú Sĩ)