Bộ Rao giảng Tin mừng cho muôn Dân đã chính thức thành lập Trường Cao đẳng Truyền giáo Mẹ Đấng Cứu Thế ở Châu Á, có trụ sở tại Ma Cao, và giao phó trách nhiệm cho Con đường Tân Dự Tòng (Neocatechumenal Way). Trường được thành lập theo sắc lệnh được ký bởi Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho Muôn Dân (Bộ Truyền Giáo) vào ngày 29 tháng 6, sau khi hội kiến với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trường “Mẹ Đấng Cứu Thế” cho Châu Á" sẽ mở cửa vào tháng 9, với một nhóm sinh viên đầu tiên đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Agenzia Fides. Đức Hồng Y gợi lại rằng trong lịch sử truyền giáo của Giáo hội "đã có rất nhiều hình thức và phương pháp được chọn để loan báo Tin Mừng ở Châu Á: cam kết lịch sử của các dòng tu vĩ đại như Dòng Tên, Dòng Đa Minh và Dòng Phanxicô; hoạt động của nhiều viện truyền giáo cụ thể, gửi các linh mục hồng ân đức tin (fidei donum) hoặc cộng tác truyền giáo liên giáo phận, các hình thức hợp tác truyền giáo giữa các Giáo hội của một số quốc gia hoặc giữa các đô thị. Bây giờ, Chúa Thánh Thần gợi ý một hình thức mới mà chúng ta sẽ trải nghiệm.

Sáng kiến này đáp lại lời kêu gọi của ĐGH Gioan Phaolô 2, trong Thông điệp "Sứ vụ Đấng Cứu Thế”, đã chỉ ra lục địa Châu Á là một khu vực lãnh thổ, "mà sứ mệnh đến với muôn dân (ad gentes) của Giáo hội cũng nên xác định một số mốc điểm cần thiết cho việc truyền giáo” (số 37) cũng như đáp lại mong muốn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Tông huấn "Niềm vui Tin mừng (Evangelii Gaudium), mời gọi Giáo hội "đi ra" để loan báo Tin Mừng mãi mãi.

Theo Quy chế, Trường phụ thuộc trực tiếp vào Bộ Rao giảng Tin mừng cho các Dân tộc và sẽ duy trì liên lạc với Giám mục địa phương. Trường có thể có các phân khoa riêng biệt ở những nơi hoặc những quốc gia khác. Trên thực tế, đó là một "Chủng viện lớn của Giáo hội, một cộng đồng giáo dục được hưởng tính cách pháp lý giáo luật và sẽ có được tính cách pháp lý theo luật pháp của Quốc gia" nơi nó được thành lập.

Trường nhằm mục đích chuẩn bị các linh mục tương lai cho việc truyền giáo ở Châu Á, đồng hành cùng họ "trong đời sống cầu nguyện và các nhân đức đối thần và các nhân đức nền tảng, với một cam kết nghiêm túc đối với các nghiên cứu triết học và thần học và hoạt động truyền giáo". Các linh mục được đào tạo tại trường "có thể được gửi đi đến các giáo phận yêu cầu", trong các lãnh thổ và quốc gia châu Á khác nhau, theo nhu cầu mục vụ của những người yêu cầu họ. "Trong sứ mệnh truyền giáo này - điều được nhấn mạnh – là các linh mục có thể được hỗ trợ toàn bộ bởi các gia đình, được hình thành theo Con đường Tân Dự Tòng, sẵn sàng để được gửi đi".

Việc đào tạo trong Trường theo các hướng dẫn của Huấn quyền Giáo hội, trong khi đó việc đào tạo của chủng sinh bao gồm sự tham gia trực tiếp và cá nhân vào Con đường Tân Dự Tòng. Hơn nữa, theo bản sắc cụ thể của Trường, đề xuất học hỏi sẽ có "ý nghĩa riêng liên quan đến bản chất truyền giáo". "Các sinh viên - theo Quy chế - được giúp đưa ra chiều kích truyền giáo vốn có trong các chủ đề khác nhau của thần học, do đó, ngay cả ở cấp độ trí thức, họ phù hợp và sẵn sàng để được đồng hóa vào sứ mệnh phổ quát được Chúa Kitô giao phó cho các Tông đồ ". Đặc biệt, Trường được giao phó cho hai vị Bảo trợ: Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế và Thánh Giuse, Người giám hộ của Thánh Gia tại Nagiarét. Hơn nữa, ký ức về các vị Thánh của các Giáo Hội tại Châu Á sẽ được cử hành "với sự trang trọng đặc biệt".

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP