ONTARIO, CANADA -- Chúa Nhật thứ 16 Năm C ngày 21/07/2019 từ 8:00 PM tối tại Giáo Xứ St Philip Neri Catholic Church số 2100 Jane st, North York, Toronto, ON M3M 1A1, (nhưng với các vị giáo dân Việt cao tuổi quen gọi là Nhà Thờ Dòng của Cha Khai), nô nức và đông vui như ngày hội gia đình.

Xem hình ảnh

Trước Thánh Lễ, Cha Bề Trên Henry Alva, Giám Tỉnh Dòng OFM Capuchin of Central Canada nói rằng Thánh Lễ Khấn Dòng tối nay thực sự là Hồng Ân của Nhà Dòng. Tối nay đông đảo giáo dân Công Giáo Việt Nam Toronto thay mặt cho 3000 gia đình Công Giáo cùng tham dự, và khoảng 500 giáo dân đến từ các giáo xứ và thân nhân thân hữu của các Tu sĩ Khấn Dòng hôm nay.

Chủ Tế Đại Lễ Khấn Dòng là Linh Mục Tu Sĩ Henry Alva OFM Giám tỉnh Tỉnh Dòng OFM Capuchin Central of Canada (Capuchin Province of Mary, Mother of the Good Shepherd), cùng toàn thể Ban Cố Vấn và Mục vụ Tỉnh Dòng. Đồng tế về phía Giáo Xứ Philip Neri là Linh Mục Tu Sĩ Joseph Lourdusamy, OFM Cap Cha Sở, các Cha Dòng phụ tá và Đại diện Giáo Xứ.

Đức Ông Owen Keenan CHH, Cha Sở Giáo Xứ Merciful Redeemer Parish, Mississauga cùng các đại diện của Giáo xứ. Đức Ông Owen quen thuộc với Nhà Dòng và với gia đình giáo xứ của thân nhân Thầy Martin Ngô. Linh Mục Andrew Maderak, Cha Sở Giáo Xứ St. John the Evangelist, nơi khấn sinh Martin Ngô tham gia sinh hoạt trước khi đi tu, cùng đông đảo giáo dân của ngài.

Do ông bà, cha mẹ, chú bác và bản thân Tu sĩ cùng tham gia sinh hoạt nơi các Hội Dòng nên hôm nay có nhiều đại diện Các Dòng Nữ Tu, các Nữ Tu sĩ là thân hữu của gia đình cùng thông công tham dự, trong đó có quý Nữ Tu Dòng Sisters of the Daughters of the Divine Master -Toronto, Missionary Sisters of St. Peter Claver- SPPC Toronto, quý Nữ Tu Têrêxa thuộc Dòng Cát Minh O.Carm Toronto và Đaminh Việt Nam.

Ca Đoàn Têrêxa và đông đảo giáo dân Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam North York sinh hoạt tại Giáo Xứ St Jane Frances Parish, các đoàn viên Dòng Ba Phan Sinh Việt Nam tại đây cùng thông công tham dự. Ca đoàn tiếng Anh của Giáo Xứ cùng hợp xướng với Ca Đoàn VN.

Đúng 8:00PM tối trong Thánh Ca “ Con sẽ Ca Ngợi “do Ca Đoàn Têrêxa VN cất lên đón chào Linh Mục Đoàn đồng tế tiến lên Bàn Thánh. Sau lời giới thiệu Linh Mục Đoàn của Cha Henry Alva, Bề Trên Giám Tỉnh Dòng OFM Capuchin Canada, Thánh Lễ được long trọng cử hành hoàn toàn bằng tiếng Anh kể cả các Bài Đọc Sách Thánh.

Sau bài giảng thuyết của Đức Cha John Corriveau, vị Linh Mục Tu sĩ Đại diện cho Ban Cố Vấn Tỉnh Dòng đã xướng tên và mời Hai Khấn Sinh lên Cung Thánh. Tu Sĩ Henry Alva OFM Cap, Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng đã phỏng vấn từng Khấn Sinh về ý định và quyết tâm tháp nhập vào Dòng theo Hiến Chương của Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin. Sau đó mỗi Khấn Sinh quỳ trước vị Linh Mục Bề Trên Giám Tỉnh Chủ Sự tuyên khấn theo Chúa và lý tưởng tông đồ do thánh Phanxicô khởi xướng, tuân giữ Ba Lời Khấn Khó Nghèo - Trong Sạch - Vâng Lời, tôn trọng kỷ luật và các Nội quy của Dòng trong tình huynh đệ hiệp thông toàn Dòng và với mọi người.

Sau đó Đức Cha John Dennis Corriveau OFM Cap, Linh Mục Bề Trên Giám Tỉnh Henry Alva OFM Cap và Linh Mục Đại diện Ban Cố Vấn Tỉnh Dòng và Hai Khấn Sinh đã ký tên vào các văn thư chứng thực Khấn Dòng.

Đức Cha John Corriveau, Cha Bề Trên Giám Tỉnh Henry Alva, Các Linh Mục Tu sĩ Dòng OFM Capuchin, Các Đức Ông, Linh Mục Cha Sở Canada và Việt Nam-Canada đã hôn chúc binh an cho Tu sĩ Peter Poel, vị Khấn Sinh đã vừa long trọng kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục, và Tu sĩ Martin Ngô, vị Khấn Sinh trẻ tuổi nhất hiện nay của Tỉnh Dòng OFM Capuchin Central Canada.

Trong lúc cả Cộng Đoàn vỗ tay chúc mừng hai Khấn Sinh và chúc mừng Dòng thì giáo dân Việt Nam cùng với Ca Đoàn Têrêxa hợp xướng Thánh Ca “Tình Chúa cao vời”.

Sau phần Phụng Vụ Thánh Thể, và kết lễ, Ca Đoàn Têrêxa đã lĩnh xướng cùng toàn thể Cộng Đoàn hát Thánh Ca tiếng Anh, “ Here I am, Lord.” Cha Chủ sự Thánh Lễ cảm ơn các Đấng bậc, Nam Nữ Tu sĩ cùng toàn thể Cộng Đoàn, mời toàn thể Cộng Đoàn xuống Meeting Hall của GX St Philip Neri dùng tiệc mừng do chính các Linh Mục Tu sĩ Nhà Dòng và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam-thân hữu của thầy Martin Ngô phục vụ.

Thánh Lễ Khấn Dòng và Tiệc Mừng chấm dứt lúc 10:30PM tối cùng ngày.

Trong gần 25 năm làm Linh Mục -Tuyên Úy ở Các Giáo Xứ thuộc Giáo Phận London, Linh Mục Peter Poel có biết đến Tu Viện chi nhánh Dòng OFM Capuchin Canada tại vùng Blenheim, London. Cha Peter Poel viết thỉnh nguyện lên Đấng Bản Quyền Giáo Phận là Đức Cha Ronald Fabbro CSB xin phép được ngưng nhiệm vụ Linh Mục tại Giáo Phận để vào Tập Viện đi tu Dòng OFM Capuchin Canada. Đức Giám Mục Chính Tòa GP London Fabbro cũng là một Tu Sĩ thuộc Dòng Thánh Basiliô _ Congregation of St. Basil, Basilian Fathers, hoan nghênh và ủng hộ và xin mọi người trong Giáo phận cầu nguyện cho Cha Peter Poel sớm được Khấn Dòng. Vì vậy, các Cha Sở, Cha Bạn đồng Khóa năm xưa cùng đại diện Các Giáo Xứ của Cha Poel và các anh chị em, các cháu thân hữu vui vẻ đến thông công Thánh Lễ tối nay.

Vị Tu sĩ thứ hai Khấn Dòng tối nay là Martin Ngô, một thanh niên Canada sanh năm 1994 có ông bà, cha mẹ, chú bác là thuyền nhân Việt Nam, Martin Ngô sau khi tốt nghiệp Viện Đại Học York University tại Toronto đã hoàn thành các năm Thỉnh Viện và Tập Viện (Postulancy and Noviciate) và cùng tu tập với Linh Mục Peter Poel tại North American-Pacific Capuchin Conference in Santa Ynez, California.

Vì Martin Ngô được Rửa Tội và Chịu Phép Thêm Sức tại GXCTTĐVN Toronto nên Cha Sở Giuse, Trần Tập là Cha Sở St. Cecilia’s Church of Toronto (Giáo Xứ Tòng Thổ Territorial Parish) kiêm Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto (Giáo Xứ Tòng Nhân Vietnamese Personal Parish), Cha Phó Đaminh Bùi Quyền, Linh Mục Giuse Phạm Hồng Chương, Cha Sở St. Anthony of Padua Catholic Church tại Thành phố Brampton, Ontario.