PARIS MỘT NGÀY ĐẸP
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Paris ngày đẹp thật vui
Trời xanh mây trắng, dập dìu giai nhân
(bt)