Tôi tin kính Một Chúa Ba ngôi

Hằng ngày người Công Giáo làm dấu thánh giá tuyên xưng một Chúa ba ngôi: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen

Khi nhận lãnh Bí tích rửa tội, chúng ta không chỉ được rửa tội trong nước, nhưng còn trong ba ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Trong Kinh tin kính chúng ta cũng đọc tuyên xưng ba ngôi Thiên Chúa : Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Đức Chúa Thánh Thần

Nhưng đâu là ý nghĩa một Chúa có ba ngôi ?

Đây là điều tin trong tâm hồn. Điều tin kính này vượt qúa tầm suy hiểu của tâm trí con người. Điều tin nhận này là một mầu nhiệm đối với trí khôn con người.

Thánh Augustino đã tóm tắt trong một công thức cắt nghĩa về Chúa ba ngôi: „ Nơi nào có tình yêu, nơi đó có ba nhân tố: một người yêu, một người được yêu và một nguồn tình yêu.“.

Từ một mặt trời to lớn chiếu sáng, hình ảnh Đức Chúa Cha, phát tỏa những tia sáng xuống vũ trụ - hình ảnh Chúa Giêsu, tia sáng tới đâu phát sinh hơi nóng, sự nồng ấm, hình ảnh Đức Chúa Thánh Thần. Và do đó nảy sinh sự sống.

Khi tuyên xưng một Chúa ba ngôi, chúng ta muốn nói :

Tôi tin Chúa Cha, Đấng là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng gìn giữ, làm cho vũ trụ thiên nhiên cùng con người được hoàn thành.

Vâng, trong đời sống con người chúng ta cần một nền tảng. Đó là những gì làm nên nơi mỗi con người: hình hài thân thể tứ chi, sức sống, khả năng nói năng, khả năng suy nghĩ, năng lực đời sống, khả năng được trời cao phú bẩm ban cho nơi tâm trí và thân xác. Những điều đó là hình ảnh biểu tượng mà Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, tạo dựng ban cho mỗi người

Tôi tin Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng là mạc khải của Thiên Chúa thể hiện qua con người Chúa Giêsu sinh ra ở thành Nazareth, Đấng cũng là Lời, là hình ảnh của Thiên Chúa trên trần gian.

Vượt trên căn bản đó, con người còn cần phương hướng chỉ dẫn cho đời sống nữa: đâu là điểm nương tựa cho đời sống khi gặp hoàn cảnh khó khăn, sự đau khổ, khi chọn lựa sai đường lạc lối, lúc sức lực cạn kiệt… Hình ảnh lời nói Chúa Giêsu Kitô trong Kinh Thánh, là chỉ dẫn giúp tìm lại được phương hướng cho con đường đời sống, và nhiều khi rất bất ngờ nhận được sức lực cùng tư tưởng chỉ lối trong sáng mà trước đó không ngờ tới.

Đời sống và giáo lý của Chúa Giêsu Kitô thể hiện tình yêu của Thiên Chúa nơi con người trần gian. Như hình tượng dấu chỉ người Công Giáo khi làm dấu thánh gía vẽ một đường thẳng từ trên trán xuống tới ngực, nói lên Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa từ trời cao xuống trần gian với con người, Thiên Chúa trên trời cao xuống với con người trần thế, và con người trần thế được liên kết với Thiên Chúa trên trời cao.

Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là sức sống, và tình yêu của Thiên Chúa trong vũ trụ, cùng nơi con người.

Hình hài thân xác, những khả năng cùng sức sống không do tự con người biến chế tạo ra, nhưng được tạo dựng ban cho. Người Công Giáo chúng ta gọi sự phát triển đường đời sống con người của mình trên trần gian là do Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là hơi thở sức sống của Thiên Chúa, là động lực thúc đẩy mang đến cho con người năng lực chuyển động. Nhờ đó sức sống nơi con người, nơi động vật, nơi các loài cây cỏ luôn được nối tiếp vươn lên.

Tin Chúa Ba Ngôi, nhưng không có thể suy nghĩ hiểu thấu đáo về Thiên Chúa Ba ngôi được. Đây không phải là sự đầu hàng yếm thế tiêu cực. Nhưng khung hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi vượt qúa ra ngoài khỏi sự đo lường suy nghĩ với tâm trí con người.

Trong nhiều tôn giáo bên Á Châu có tin tưởng rằng điều gì là Sau cùng và Cao cả nhất, con người không thể suy đoán thấu hiểu được. Vì những điều đó không nằm trong khuôn hình của bản thể và không bản thể.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long