Đại Hội Linh Mục VN Emmaus VIII
với chủ đề: “Anh Em Hãy Giữ Mãi Tình Huynh Đệ” (Dt. 13:1)
Thời gian: Từ Thứ Hai đến Thứ Năm 14-17 tháng 10 năm 2019
Tại: Trung tâm Công Giáo Việt Nam (1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA 92703) & Nhà Thờ Chánh Tòa Christ Cathedral GP Orange.


là dịp để Quý Đức Giám Mục, Quý Đức Ông và Quý Cha gặp nhau, cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ,
khuyến khích và nâng đỡ nhau trong đời sống tu trì, phục vụ Giáo Hội và mọi người.

---> Thư mời tham dự Đại Hội Linh mục Emmaus VIII tại Nam Cali vào tháng 10, 2019
---> Phiếu Ghi Danh
---> Chương trình Đại hội Linh mục Emmaus VIII>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LINH MỤC VN - EMMAUS VIII
Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ tịch Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Nam, Trưởng Ban Tổ Chức
Lm. Gioan Trần Công Nghị, Phó Chủ Tịch Miền Tây Nam, Phó Ban Tổ Chức
Lm. Micae Mai Khải Hoàn, Cựu Chủ Tịch Miền Tây Nam
Lm. Vincent Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung tâm Công Giáo Việt Nam, GP Orange
Lm. Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn
Lm. Giuse Trần Cao Thượng, Tổng Thư Ký Miền Tây Nam, Thư Ký Ban Tổ Chức.


Ban Ghi Danh Đại Hội: BS Hoàng Lan, (714) 884-5290, hanhtrinhemmaus8@gmail.com
Đơn Ghi Danh xin gửi về: Federation of Vietnamese Catholics, P.O. Box 9556, Fountain Valley, CA 92728